Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów

Adres: Lwowska 17, 35-301 Rzeszów, Polska.
Telefon: 177482410.
Strona internetowa: sp12rzeszow.edupage.org.
Specjalności: Szkoła podstawowa.
Inne ważne informacje: Parking dostępny dla osób na wózkach, Wejście dostępne dla osób na wózkach.
Opinie: Ta firma ma 26 recenzji na Google My Business.
Średnia opinia: 2.2/5.

Lokalizacja Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia

Recenzje dla Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
REGINA KOŚCIÓŁEK
5/5

Szkoła mała, kameralna, mała ilość uczniów w klasach, dzięki czemu nauczyciele dopilnują każde z uczących się w niej dzieci. Wszyscy uczniowie i nauczyciele się znają, nikt tu nie jest anonimowy i niedostrzegany. Organizowane są ciekawe wyjścia: do kina, teatru, biblioteki ,itp. Jeśli jest tylko taka możliwość dzieci wyjeżdżają na ciekawe i edukacyjne wycieczki z których wracają bardzo zadowolone. Uczniowie są angażowani do udziału w wielu akcjach charytatywnych, które uczą ich empatii w stosunku do innych, w tych trudnych czasach. Dzieci z przedszkola są bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia nowej drogi edukacji jaką jest nauka w szkole podstawowej. Szkoła i przedszkole jest mi doskonale znane, ponieważ uczęszczają do niej moi synowe, a już za chwilę w przedszkolu zacznie przygodę moja córka. Z czystym sumieniem polecam tę placówkę.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
Mariusz W
1/5

Ustawa wskazuje, iż jedynym celem, na jaki można wydatkować zebrane środki finansowe jest – „wspieranie działalności statutowej”. Należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły – jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zajmującej się kształceniem i wychowaniem.

Nie może być tu mowy o wydatkach zapewniających bieżącą organizację pracy szkoły. Ustawodawca bowiem precyzyjnie rozstrzyga o podmiotach wykonujących to odrębne zadanie. Zgodnie z art. 10 ustawy prawo oświatowe za bieżącą działalność szkoły odpowiada – organ prowadzący szkołę. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

– zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
– zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
– wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
– zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
– wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

Nie jest zatem dopuszczalna prawem sytuacja, w której środki rady rodziców są przeznaczane na elementarne potrzeby uczniów – ławki, szafki itp.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
Joanna G.
5/5

Szkołę polecam z całego serca ❤️

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
paszczak anonimowy
1/5

Nie polecam tej szkoły. W szkole brak parkingu oraz dojazdu z drogi głównej (lwowska), brak szatni przed lekcja w-f (chłopcy i dziewczyny przebierają sie razem przez 8 klas), kiepscy nauczyciele, brak plastyki, brak muzyki, brak atrakcji wycieczek zajec pozalekcyjnych, ciasna szatnia, niema sklepiku szkolnego

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
XX_Lucjan_XX
2/5

Szkoła jak szkoła, mało rzeczy ogulnie nawet ortografi mnie nie nauczyła, jedynym jej plusem są dwa wiegie boiska.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
Queen Federricka Mercure
1/5

Brak dojazdu do szkoły, zero parkingu,kadra często krzyczy na dzieci,ponadto brak dezynfekcji w razie pasożytów mam na myśli wszy,brak dostępu do wody pitnej jak się komuś chce pić pije Kranówke,mydła w łazienkach brak,papieru takze ,kamery to nieporozumienie bo nie sa w waznych miejscach ,Dla rodzica to jest straszne bo jego dziecko tam jest pół dnia lub nawet cały dzień a opieka taka sobie,sklepiku brak ,młode nauczycielki czekają na zatrudnienie niektóre osoby powinny już zrezygnować z nauczania w tej szkole ,.mam zamiar wystosowac odpowiednie pismo do odpowiednich organów rządzących pozdrawiam

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
NoName
1/5

Szkoła coraz bardziej chyli się ku upadkowi. Kiedyś była to jedna z lepszych szkół w okolicy. Szkoda.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. J. Przybosia - Rzeszów
Mery Kaja
1/5

Szkoła patologiczna

Go up