sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

O NAŠÍ SPOLUPRÁCI V TISKU

Odkaz

ODKAZ NA FOTOGRAFIE II. TŘÍDY

Další fotografie z akcí dětí II. třídy naleznete na: http://my-english.rajce.idnes.cz/

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI OSTROJ A.S.

Poděkování

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Přicházející Vánoce chceme v době adventní prožívat v radosti společně s dětmi a jejich rodiči i dalšími příznivci, kteří se do naší školky vracejí. Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2013 v době od 9:00 do 17:00 hodin Vás srdečně zveme k nám do školky na Vánoční tvořivé dílničky. Zhotovení spousty výrobků a vánočních ozdob si mohou vyzkoušet rodiče s dětmi a pak si jimi vyzdobit své domovy. K vánočnímu naladění přispěje i prohlídka vánočně  vyzdobených prostor naší školky, již tradičně zapůjčenými krásně zpracovanými betlémy ze sbírky pana Goly z Kravař. Dobu adventní prožijeme společně s dětmi z partnerské MŠ N. 14 z polské Ratiboře.

DĚTI ROZSVÍTÍ SVÍČKY

Jako každoročně navštívíme městské hřbitovy u příležitosti Památky zesnulých. Společně s dětmi rozsvítíme svíčky a vzpomeneme na ty, které jsme měli rádi a kteří už mezi námi nejsou. U hrobu mons. J. Veselého, našeho milého zesnulého otce děkana, rozsvítíme vlastnoručně zhotovené svícny. 

 MODLITBIČKY RADOSTNÉHO RŮŽENCE

V kostele sv.Vojtěcha se v pondělí 14.10.2013 v 17:15hod. s dětmi zúčastníme Růžencové pobožnosti s vlastnoručně vyrobeným růžencem z přírodnin. Kostelem zazní něžné hlásky a modlitbičky našich malých školních andílků.

NA ZAHRADĚ BUDOU PODZIMNÍ SKŘÍTCI

Krásu podzimu si nenecháme pro sebe. Podzimní plody budou děti sbírat nejen v mateřské škole, ale také s rodiči a pak z nich spolu s pí s učitelkami vyrobí spoustu podzimních skřítků, různých pohádkových panáčků a podzimních dekorací. Výrobky budou vystaveny na školní zahradě, aby si je mohli prohlédnout rodiče s dětmi i návštěvníci, kteří užívají naší zahradu v rámci otevření pro veřejnost v pracovní dny odpoledne či o víkendu.

PODZIM V PŘÍRODĚ I U NÁS VE ŠKOLCE

Bezprostřední vnímání krásy přírody a sbírání podzimních plodů je pro poznávání a prožívání dětí to nejpřínosnější. S dětmi vyjíždíme do přírody v okolí města. Nasbíranými přírodninami vyzdobíme naši školičku nebo je využíváme k výrobě podzimníčků. Největší radost prožívají děti při pouštění draků na louce u Stříbrného jezera, zvláště když svítí sluníčko a fouká ten pravý podzimní vítr, který vynese dráčky dětí „až do mraků“.

KROUŽKY V NAŠÍ ŠKOLCE

V zájmových kroužcích (popis najdete také na webu školy v Dokumentech ve Školním vzdělávacím programu) sportovní gymnastiky, angličtiny, flétny, seznamování s jazykem anglickým a ruským, keramiky, tanečním souboru Sedmikrásek, plavání, malých šikulkách
(tvoření modelů podle předlohy), v malém Soptíkovi (hasiči) či baletním kroužku, mohou děti rozvíjet své schopnosti a zájmy. Při autorském čtení nejstarší děti nejen poslouchají příběhy, ale také se aktivně zapojují do dotváření příběhů, které předčítá jejich autor, pan jáhen Josef Janšta.

 

NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA S FIRMOU OSTROJ

Během prázdnin byla naše školní zahrada otevřena pro veřejnost  a zároveň probíhaly úpravy spojené s první etapou rekonstrukce zahrady, která získala novou tvář v rámci projektu „Pod křídly Ostroje“. Ve dnech 4. a 5. září 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované části školní zahrady, a to za účasti představitelů firmy Ostroj. První krok do herního světa umožnil nedočkavým dětem přestřižením pásky pan generální ředitel Dalibor Kunčický, také jménem a zásluhou pana ing. Vladimíra Trochty. Na celou akci velmi obětavě dohlížel, práce zajišťoval a s firmami vyjednával pan ing. Filip Gurecký, paní DiS. Marcela Kusynová aktivně vede komunikaci s naší školou a informuje nás o dění na poli vzájemné spolupráce. Moc si toho vážíme a slibujeme, že se budeme o hřiště dobře starat. Výsledkem této akce je velké množství pro děti lákavých dominant, kterými se může díky finanční záštitě firmy Ostroj chlubit školní zahrada. Druhý den symbolicky převzalo dar také SMO panem primátorem Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., panem náměstkem Danielem Žídkem, paní Mgr. Miroslavou Konečnou, vedoucí OŠ, a za účasti zástupců ČŠI, MgA. Stanislavy Juchelkové a Mgr. Jarmily Němečkové. Naše děti přispěly k slavnostní atmosféře poděkováním a milým vystoupením, stejně jako děti ze ZŠ Šrámkova pohybovou skladbou „Strašáci a slunečnice“ pod vedením paní Mgr. Daniely Kurečkové a krásnou skladbou malých mažoretek z přípravky Roses s účastí paní trenérky  Bc. Jindřišky Tyranové. Důstojnou tečkou za otevřením školní zahrady bylo posvěcení herních prvků proti úrazu panem farářem Mgr.Marcinem Kierasem. 

Video z otevření školní zahrady:  http://youtu.be/ahwkuSN4N78

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ

 

Pozvánka na slavnostní otevření školní zahrady

Další články...

  1. DIVADLO VE ŠKOLCE