sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

ŠKOLNÍ VÝLET

9. června 2014 pojedeme vlakem na školní výlet do Hradce nad Moravicí, kde si děti prohlédnou zámecký areál a také zhlédnou pohádkové divadelní představení Princ Bajaja. Z blízka uvidí i rekvizity z pohádky a dobové šaty. Překvapením bude jízda na poníkovi. 

OSLAVA DNE DĚTÍ

Den dětí jsme oslavili veselým programem plným tance a soutěží, kdy se děti nejen báječně pobavily, ale snažily se o co nejlepší sportovní výkony. Vždyť odměnou byly nejen bonbóny, ale také diplomy, medaile a spousta drobných dárků, které si děti odnášely domů.

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY „HOUPALIŠTĚ“

V Domě umění se děti přenášely jako na houpačce z lesa do různých zemí světa a až do vesmíru. Prostřednictvím výtvarného umění i vlastní kreativní činnosti získaly spoustu zážitků a ponaučení. 

EXKURZE VE FIRMĚ OSTROJ a.s.

Skupina nejstarších dětí se zúčastnila exkurze ve firmě Ostroj a.s. Nadšení při pohledu na stroje techniku a výrobky bylo ohromující. Děti své zážitky zachytily také výtvarně. Ty nejlepší výkresy byly odměněny. Děkujeme vedení firmy Ostroj a.s. za náklonnost a spolupráci. 

JARNÍ DÍLNIČKY

Děti s učitelkami dlouho a pečlivě chystaly jarní výzdobu mateřské školy nejen pro svou radost, ale také pro návštěvníky jarních tvořivých dílniček. Mnoho rodičů i prarodičů s dětmi se mohlo potěšit a vyrobit spoustu jarních a velikonočních ozdob pro zkrášlení svých domovů. 

VYSTOUPENÍ VE VILE VANČUROVA

Pro potěšení babiček u příležitosti MDŽ vystoupily naše děti s malým programem básní a písní a přinesly babičkám také dárečky. 

ZÁJMOVÉ KOUŽKY U NÁS VE ŠKOLCE

Děti, které navštěvují zájmové kroužky udělaly za půlrok velké pokroky. Na flétnu hrají písničky, v tanečcích se ladně pohybují v rytmu hudby, Šikulové staví, konstruují, montují či lepí důmyslné stavby, v Soptíkovi už trénují děti s hadicemi na hasičské závody, angličtináři umí pojmenovat spoustu věcí a činností ze světa okolo nás, v gymnastice jsou děti mrštné a ohebné i pevné a propnuté, v plavání už se nikdo nebojí vody a děti plavou jako rybičky, v autorském čtení jsou děti nejen posluchači příběhů, ale umí je i dotvářet a také nakreslit. 

DIVADLO VE ŠKOLCE

Děti se zapojují do hraní pohádek a znají jich mnoho. Rozvíjejí svou fantazii, představivost a mluvní projev. Na divadlo se také díváme. Do mateřské školy přicházejí hrát profesionální herci i loutkoherci, ale pohádky hrály také děti ze ZŠ Riegrova. Děti ze ZUŠ V. Kálika prostřednictvím pohádek seznamovaly s různými hudebními nástroji a hrou na ně. 

PROJEKT UČÍME SE BRUSLIT

Tato akce byla uskutečněna pod záštitou našeho tatínka pana Miroslava Glose za účelem podpory bruslení v Opavě. Všechny zúčastněné děti se pod vedením instruktorů doslova rozbruslily a zdokonalily v tomto sportu. Závěrečná lekce byla karnevalová, kde nechyběly soutěže, sladké odměny a diplomy. 

JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

V sobotu 5. dubna 2014 v době od 9 do 17 hodin pořádáme v mateřské škole
„ Jarní tvořivé dílničky“.
Srdečně zveme všechny návštěvníky a děti v doprovodu rodičů a prarodičů, aby si
pod vedením paní učitelek vyrobili jarní ozdoby či nazdobili vajíčka. U malého občerstvení budete mít možnost pozorovat i živá kuřátka.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do opavských mateřských škol bude probíhat ve dnech 29. a 30. 4. 2014 v době od 8:00 do 16:00hodin. Při zápisu do naší mateřské školy si zároveň můžete prohlédnout třídy a herny, kde si děti s kamarády nejenom hrají, ale učí se spoustu nových věcí a zažívají mnoho radosti. Těšíme se na Váš zájem!

Další články...

  1. Karneval 2014