sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

VÝJEZDY DO PŘÍRODY

Sněhové nadílky je prozatím v letošní zimě poskromnu, ale přesto se s dětmi chystáme na zimní výjezdy do přírody. Děti budou pozorovat typické znaky zimního období v přírodě, ale také přivezou zvířátkům krmení.

NÁVŠTĚVY ZŠ

Nejstarší děti v rámci seznamování se s prostředním školy navštěvovaly už od podzimu ZŠ E. Beneše, ZŠ Šrámkova, ZŠ Ilji Hurníka a ZŠ Vávrovice. Formou her si vyzkoušely, jak se mohou učit počítat, poznávat písmena, procvičit postřeh či grafomotoriku. Prohlídkou esteticky vyzdobených prostorů ZŠ Vávrovice se dostaly do pohádkového světa.

Také v mateřské škole mají děti připravující se na vstup do základní školy speciální přípravu. Své znalosti a dovednosti získávají a procvičují plněním úkolů v didaktických hrách a v sešitech Matematika předškoláka, Svět předškoláka a Učíme se psát. Každý má pro tyto sešity i pracovní listy, svou složku, kterou se učí opatrovat, stejně jako své pouzdro. Děti jsou vedeny k samostatnosti, odpovědnosti a pečlivosti mít v pořádku své věci. 

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

Naše děti se jako andílci účastnily Tříkrálového průvodu a společně s králi doputovaly ke Slezskému divadlu, kde byl živý betlém.

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Pro potěšení rodičů a umocnění vánoční nálady probíhaly v jednotlivých třídách vánoční besídky. Děti v pásmech přednášely, tančily a společně s rodiči zpívaly koledy. Potěšení naše děti rozdávaly seniorům, kterým předvedly besídky a předaly dárečky. Navštívili jsme Centrum sv. Františka na ul. Kylešovská, Vilu Vančurova a Klub seniorů v Komárově. 

VÁNOČNÍ RADOVÁNKY

Čas plný očekávání, radování i tajemnosti je již za námi. Užívali jsme jej vyzdobením mateřské školy vánočními a zimními ozdobami.

4. 12. děti navštívil Mikuláš, aby s andělem a čertem rozdával nadílku.

5. a 6. 12. jsme v mateřské škole na Vánočních dílničkách přivítali spoustu návštěvníků – rodičů s dětmi, aby si prohlédli vánočně vyzdobenou školku, sbírku betlémů pana Goly a hlavně si vyrobily spoustu vánočních ozdob z různých materiálů pro výzdobu svých domovů.

VÁNOČNÍ DIVADLO

Vánoční hra Půjdem spolu do Betléma dětem přiblížila historickou podstatu slavení Vánoc. Děti se staly účastníky děje při ztvárnění postav. Zpíváním koled byla umocněna slavnostní atmosféra.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Barevná poz.Ván. 1600 x 1200

NAŠE MODLITBIČKY

V kostele sv. Vojtěcha (Dolní náměstí) se v pondělí 12. 10. 2015 s dětmi a rodiči zúčastníme Růžencové pobožnosti. Kostelem zazní andělské hlásky a modlitbičky našich malých andílků.

PODZIMNÍ SKŘÍTCI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Společně s dětmi a rodiči budeme sbírat spoustu přírodnin, které využijeme k výrobě podzimních skřítků, různých pohádkových panáčků a podzimních dekorací. Krásu  podzimu  si nenecháme pro sebe. Výrobky budou vystaveny na školní zahradě, kde si je mohou prohlédnout rodiče s dětmi i návštěvníci, kteří navštěvují naši zahradu v rámci otevření pro veřejnost v pracovní dny odpoledne či o víkendu.

PODZIMNÍ POZDRAVY

Těšíme se s dětmi na podzimní výjezdy do přírody v okolí města. Děti mohou bezprostředně vnímat krásy přírody a  sbírat podzimní plody, kterými  vyzdobíme naši školičku nebo je využíváme k výrobě podzimních panáčků. Největší radost prožívají děti při  pouštění draků na louce u Stříbrného jezera, zvláště,  když svítí sluníčko a fouká ten pravý podzimní vítr, který vynese  dráčky dětí „až do mraků“.

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY

Naše mateřská škola vytváří stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti. Nabízíme pestrost vzdělávání, které respektuje nadání a zájmy dětí – zájmové kroužky jako nabídka nadstandardní. Děti mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v kroužku angličtiny, ruštiny, keramiky, gymnastiky, flétny, Sedmikrásek – taneční soubor, Šikulů – polytechnické vzdělávání, Soptík -  malí hasiči.

ANGLIČTINA A RUŠTINA

Začínáme seznamováním s prvními slůvky, která jsou dětem nejbližší. Hravou formou si děti osvojují pozdravy, jednoduché vyjádření svých zájmů, potřeb a pojmenování zvířátek, hraček, barev a také i počítání.

Výuka je zpestřena zpíváním a říkadly s pohybem (s pohybovou improvizací).

 

PLAVÁNÍ

Začátkům plavání předchází seznamování s vodou – zkrátka nebát se jí. K tomu dětem napomáhají vodní pomůcky a hračky. Pod vedením instruktorů plavecké školy je výuka zábavná – od cachtání až po plavecké výkony – takové bývají výsledky malých plavců.

 

FLÉTNA

Než muzikanti vyloudí z flétničky první tóny, tak je zapotřebí, aby si osvojili správné dýchání, držení flétny, přikládání prstíků na dírky a nasazení tónu.

Noty dětem nahrazují značky, které vypadají jako smajlíci.

Děti si je snadno zapamatují jako nové kamarády – Cecilka, Anička, Honzík…

 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Cvičením děti utužují správné držení těla, ale tělo si také protáhnou. Získávají mnohem více sebejistoty a jsou obratné při vykonávání různých úkonů. Cviky se učí provádět propracovaně a se správnou technikou. Každé cvičení je jinak motivováno  - děti se proměňují ve skřítky, loupežníky, hvězdičky… Hlavně děti cvičí s nadšením!

 

AUTORSKÉ ČTENÍ

Jen tak někomu se nepoštěstí, aby se mohl setkávat se spisovatelem, který je autorem mnoha líbivých příběhů. Naše děti tuto možnost mají, když jsou při autorském čtení přímo vtahovány do děje, vyjadřují své názory, postoje a posuzují chování hrdinů. Také navrhují možná řešení situací. Své představy z poslechu pak následně zachycují při kreslení ústředního zážitku z příběhu.

 

KERAMIKA

Hra a práce s kremnickou hlínou -  to není jen rozvíjení jemné motoriky. Je to zároveň rozvíjení fantazie, smyslu pro krásu a detaily.

Výrobky jsou různorodé, od nejjednodušších žížal, šnečku až po zdobené obrázky, misky a hrnečky. Děti si svými díly vyzdobí své domovy a tak se rozdělí o radost společně s rodiči.

 

TANEČNÍ SOUBOR SEDMIKRÁSEK

Od prvního tleskání, kroků, poskoků, podřepů a dřepů, až po rytmické pohyby v souladu s hudbou – to jsou tančící Sedmikrásci.

Hlavně u dětí jde o rozvíjení radosti s pohybu při hudbě – vnímají různorodosti hudby od lidových tanečků, výrazových prostředků klasické hudby až po hudbu moderní.

  

MALÍ ŠIKULOVÉ

Nejen skládání dle vlastní fantazie, ale také práce, při které se musejí zamyslet – tak tvoří malí šikulové.

Nejdříve je nutné prohlédnout si plánek či model, pak promyslet z jakých dílů se výrobek staví, kolik dílů je zapotřebí… Zkrátka přijít - jak na to?

Pro tvořivé šikulky to pod vedením studentů bude oříšek, který určitě rozlousknou.

 

MALÝ SOPTÍK

Kroužek se bude zaměřovat na hasičskou tématiku, a to práci s hadicemi, proudnicemi, motání, úklid nářadí, budeme si povídat o tom, jak se zachovat v případě nebezpečí. Jako správný hasič musí děti znát také značky, uzly, které se hodí do běžného života. Protože hasiči musejí být opravdu dobrá parta, která se doplňuje, budeme se snažit utužit kolektiv a naprosto spolehnout na spolupráci druhého, a to pro případ, že by se někomu něco stalo. Budeme se učit i první pomoc, na kterou se zaměříme přes zimu, kdy se budeme věnovat spíše povídání, a za pěkného počasí budeme chodit ven pracovat s nářadím. Děti by měly nosit tepláky, gumáky, mikiny pro případ, kdy půjdeme ven a zajdeme se podívat i na hasičárnu za opravdovými hasiči. 

 

MINI JUDO

Další články...

  1. ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE