jidelnicek 

Jídelníček

 

Seznam alergenů

 

sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

ZDRAVOVĚDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V rámci seznamování s různými tématy ze života lidí se děti dovídají mnoho poznatků o lidském těle, významu smyslů člověka i o nutnosti péče o zdraví. Pravidelně do mateřské školy přicházejí studenti Střední zdravotnické školy, aby s nejstaršími předškoláky procvičovali poznatky o funkcích orgánů v lidském těle a postupech při ošetřování úrazů, první pomoci. Tyto aktivity se uskutečňují v rámci projektu opavské skupiny MAP.

 viz fotogalerie - Zdravověda

RÁDI SPORTUJEME

Děti vedeme každý den k rozvíjení pohybových dovedností při rozcvičkách i při pobytu venku. Lyžařské dovednosti si děti osvojovaly a zlepšovaly při lyžování v Tošovicích. Naši lyžaři na konci týdenního lyžařského výcviku statečně zvládli jízdu slalomem bez obtíží.

viz fotogalerie - Podzimní výlety

viz fotogalerie - Sportujeme pro radost

viz fotogalerie - Lyžáček

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

Tradičně se děti zúčastňují Tříkrálového průvodu. Jako andílci doprovázejí svatou rodinu a Tři krále, kteří přinášejí v opavském průvodu dary pro Ježíška.

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na začátku doby adventní jsme v mateřské škole pořádali tradiční vánoční dílničky, na které přišla spousta rodičů s dětmi, aby si společně vyrobili vánoční ozdoby nejen z papíru, ale také přírodních materiálů. Při této akci nejde jen o zhotovení výrobků, ale hlavně o společné sdílení času rodičů, dětí a učitelek. K prožívání vánočních radostí patří i besídky, které bývají tím nejmilejším dárkem nejen pro rodiče, prarodiče, ale děti jimi potěší i seniory v Domovech důchodců. Děti prožívaly chvíle napětí i velké radosti, když mateřskou školu navštívil Mikuláš i Ježíšek s bohatou nadílkou.

Děti zhlédly divadelní představení „Betlémská hra“. Seznámily se s podstatou slavení Vánoc tímto vánočním příběhem.

viz fotogalerie - Vánoční dílničky

viz fotogalerie - Mikulášská nadílka

viz fotogalerie - Vánoční nadílka

viz fotogalerie - Vánoční besídky

viz fotogalerie - Vánoční návštěva v Domovech důchodců

 vánoce

 

Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici v Opavě

 

pořádá ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2019

v době od 9:00 do 17:00 hodin

 

„Adventní tvořivé dílničky“

 

Srdečně zveme všechny návštěvníky a děti v doprovodu rodičů a prarodičů k adventnímu pozastavení, při kterém si pod vedením paní učitelek vyrobíte vánoční ozdoby 

ke zkrášlení svých domovů. U malého občerstvení budete mít možnost pozastavit se u betlémů z dílny pana Goly z Kravař
a z kostela sv. Prokopa v Komárově.

 

Těší se na Vás děti a zaměstnanci MŠK.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ HERNÍHO PRVKU SPOLEČNOSTÍ OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a. s. je jako sponzor naší mateřské škole příznivě nakloněna již od roku 2013. V několika etapách došlo postupně k vybavení zahrady mateřské školy herními prvky z akátového dřeva a také plochami z tartanovým povrchem. Děti si tak mohou užívat doslova pohádkovou zahradu nejen k pohybovým aktivitám, ale také zde rozvíjejí své matematické znalosti. V odpoledních hodinách a víkendech prostory školní zahrady využívá také veřejnost. Nový herní prvek „Strážní věž“ a stínění nad pískovištěm bude slavnostně předán 28. 11. 2019 za účasti majitele a statutárního ředitele společnosti OSTROJ a. s. pana Ing. Vladimíra Trochty. Děkujeme za tuto přízeň, které si nesmírně vážíme.

PŘÍPRAVY NA ADVENT

Čas rychle utíká a my se již nyní začínáme chystat na Vánoce. Děti se s radostí podílejí na výzdobě vánočně vyzdobených prostorů mateřské školy. Tuto radost chceme rozdávat dále na Adventních dílničkách, na kterých si rodiče s dětmi za pomoci učitelek mohou vyrobit ozdoby pro zkrášlení svých domovů.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ HERNÍHO PRVKU SPOLEČNOSTÍ OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a. s. je jako sponzor naší mateřské škole příznivě nakloněna již od roku 2013. V několika etapách došlo postupně k vybavení zahrady mateřské školy herními prvky z akátového dřeva a také plochami z tartanovým povrchem. Děti si tak mohou užívat doslova pohádkovou zahradu nejen k pohybovým aktivitám, ale také zde rozvíjejí své matematické znalosti. V odpoledních hodinách a víkendech prostory školní zahrady využívá také veřejnost. Nový herní prvek „Strážní věž“ a stínění nad pískovištěm bude slavnostně předán 28. 11. 2019 za účasti majitele a statutárního ředitele společnosti OSTROJ a. s. pana Ing. Vladimíra Trochty. Děkujeme za tuto přízeň, které si nesmírně vážíme.

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Naši nejstarší předškoláci se pravidelně seznamují s prostředím základní školy, kde získávají povědomí o tom, jaké poznatky a dovednosti se ve škole naučí. Některé z nich si mohou vyzkoušet v ZŠ Otická. Velkým zážitkem je sedět v lavici a řešit početní úkoly na interaktivní tabuli nebo procvičování grafomotoriky, ale také setkat se se staršími kamarády, které děti znají z mateřské školy.

VZPOMÍNKA NA DUŠIČKY

Vzpomínku zesnulých si s dětmi připomínáme jako vzpomínání na naše milé, kteří již mezi námi nejsou. Návštěvou hřbitovů a rozsvícením svíček uctíváme jejich památku.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Podzim a jeho typické znaky poznávají děti v tematických blocích. Ke změnám počasí patří také dozrávání podzimních plodů. Rodiče společně s dětmi mnoho podzimních pokladů přinesli do mateřské školy. Na Podzimních dílničkách pak v jednotlivých třídách společně s učitelkami vytvářeli podzimní skřítky, kteří zdobí chodbu mateřské školy. Pro své rodiče děti upekly pravou podzimní buchtu, protože v ní byla jablíčka. Děti si užívaly také pouštění draků, vyjížděly poznávat přírodní krásy do otického lesa nebo ke Stříbrnému jezeru.