sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

Evropská komise Fond PHARE

phare logo   evropska komise

Reprezentace Evropské komise pro přidělení grantu ze Společného fondu malých projektů v regionu Silesia rozhodla o spolufinancování projektu Mateřské školy křesťanské, Mnišská 7, Opava, s názvem Společnou cestou „Krok za krokem celým Církevním rokem“. Společnou cestou „Krok za krokem celým Církevním rokem“

Umístění projektu:

Česká republika, Polsko, Euroregion Silesia, Opava, Ratiboř.

a) Cíl projektu:

Hlavním koordinátorem na české straně je: Mateřská škola křesťanská Opava, na straně polské je to: Przedszkola Nr.14, Raciborz. Cílem projektu je navazování nových iniciativ pro rozvoj kulturní a společenské spolupráce mezi předškolními zařízeními a veřejností města Ratiboře a Statutárního města Opavy.

b) Cílové skupiny:

Cílovými skupinami jsou děti a zaměstnanci Mateřské školy křesťanské Opava, jejich rodiče a široká veřejnost města Opavy, okresu i kraje a předškolní zařízení Ratiboř.

c) Hlavní aktivity:

Záměrem projektu je vytvoření kvalitního Školně vzdělávacího programu se zaměřením na křesťanskou výchovu s aktivitami výstavními, výtvarnými, pracovními, pěveckými a tanečními. Tento projekt doplní celkový Školně vzdělávací program v našem zařízení již používaný a vytvoří nadstandardní nabídku slavení tradic a svátků Církevního roku.

Cílem projektu je pokračování v navazování nových iniciativ pro rozvoj kulturní a společenské spolupráce mezi předškolními zařízeními a veřejností města Ratiboře a Statutárního města Opavy. Účelem je naučit se pracovně komunikovat a poznávat lidi, i když neznáme jejich rodný jazyk, prohloubit přeshraniční spolupráci a rozšířit kulturní a společenský obzor dětí, učitelů a široké veřejnosti obou zemí.

V rámci projektu se setkáme s aktivitami výstavními, výtvarnými, pěveckými, tanečními, a to v rámci oslav svátků Církevního roku. Vyvrcholením těchto aktivit budou dvě velké výstavy k oslavě Velikonoc a Vánoc.

Velikonoční období opět srovnáme na základě slavení tradic světských a církevních u nás a v Polsku. Děti poznají, jakými proměnami prochází během roku voda, zamyslí se nad střídáním ročních období a jednotlivými úseky lidského života. Doví se, že Velikonoce byly původně oslavou jarní rovnodennosti. Ve svém okolí a při rozhovorech s pamětníky se doví, jak slavili Velikonoce oni. Uspořádáme přeshraniční soutěž o nejzajímavější kraslici, doplněnou výtvarnými pracemi s tématem: „Alegorie jara“. Velikonoční výstava na téma „Vítáme jarní svátky oslavou Velikonoc“ nás prostřednictvím výtvarných i ručních prací dětí a zaměstnanců seznámí s tradicemi a zvyky a jejich vlivem a způsoby uplatnění současnosti a srovnání oslav těchto svátků u nás a v Polsku. Na výstavě budou ztvárněna témata „Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Zmrtvýchvstání Páně“ a takto děti, rodiče a ostatní návštěvníci výstavy názorně pochopí podstatu církevních velikonočních událostí. Malí i velcí návštěvníci, včetně našich polských partnerů, se budou moci seznámit s různými technikami zdobení a malování kraslic a vyhotovování velikonočních ozdob. Takto získané dovednosti zcela jistě využijí k dokreslení velikonoční atmosféry ve svých zařízeních i domovech.

V rámci velikonoční výstavy bude znázorněno roční období „jaro“, ke kterému neodmyslitelně patří krása právě probuzené přírody prvními květy, listy, trávou, obilím i nově zrozenými mláďaty.

Druhým vyvrcholením Církevního roku bude v době adventní a vánoční velká vánoční výstava ve všech prostorách naší školy s názvem „Betlémy - vítáme adventní čas a vánoční svátky“. Smyslem této výstavy je názorné vyjádření podstaty Vánoc a jejich hlavní postavy Ježíška. Hlavním tématem je přehlídka betlémů. Návštěvníci budou mít možnost shlédnout v jedné budově betlémy z opavských kostelů a přilehlých famostí, potěšit se jejich krásou a srovnat uměleckou hodnotu. Děti a ostatní hosté se budou moci ponořit do atmosféry Vánoc a o to více vnímat ukázky zdobení stromků různými technikami, motivy a materiály a následně je využít jako inspiraci pro adventní a vánoční zkrášlení svých domovů.

V našem projektu očekáváme zapojení čtyř generací rodin. Předškolní děti budou pracovat na výrobních v mateřské škole, jejich rodiče dle svých možností vypomohou při zhotovování složitějších exponátů. Pro radost a potěšení babiček a prababiček dětí nachystáme ukázku „domova“ starší generace. Požádáme je o zapůjčení svých rodinných „pokladů“ k instalaci a výzdobě. Jedná se o krásně vyšívané ubrusy, kroje, přehozy na postele, kolovrátky, ošatky, svícny, máselnice a podobně.

V rámci obou výstav se rozvine úzká spolupráce s polským partnerem. Získané poznatky budou využity pro srovnání oslav těchto svátků, které jsou živé v obou zemích. Vytvořená fotodokumentace i videozáznamy poslouží k dokreslení nálady výstavních projektů i nezúčastněným.

Z období přípravných prací bude zhotovena videokazeta, která názorně zdokumentuje přesné pracovní postupy k výrobě vystavovaných exponátů tak, aby každý, i laik, byl schopen si vytvořit vlastní výrobek. Tento videozáznam může sloužit jako metodický návod pro učitele pracovní výchovy na všech typech škol.

V rámci specifického cíle - vyhotovení Školně vzdělávacího programu formou metodických listů a výukových videozáznamů zpracujeme 12 okruhů témat Církevního roku a rozkreslíme do pracovních listů, které budou sloužit k přímé práci dětí. Vždy budeme srovnávat provedení stejného tématu u nás v České republice a v Ratiboři v Polsku. Každou skupinu těchto témat s připraveným metodickým materiálem pojedeme zkonzultovat k našim partnerům do Polska. Zároveň jim dovezeme pracovní listy s ukázkou slavení svátků dané oblasti Církevního roku u nás. Po návratu v naší škole na informačních blocích zveřejníme téma měsíce a vystavíme vypracovaná témata včetně prací dětí a včetně vypracovaných pracovních listů. Každý informační blok bude rozdělen na část českou a polskou, aby na první pohled bylo zřejmé a možné srovnání s vyhledáním rozdílností obou zemí.

Závěrečná zpráva projektu - Audit 24. 2. 2006 (ke stažení ve formátu DOC)

Závěrečná zpráva projektu - Audit 24. 2. 2006 (ke stažení ve formátu PDF)