sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

VIDEOZÁZNAM Z OTEVŘENÍ II. ETAPY REKONSTRUKCE ZAHRADY FIRMOU OSTROJ a. s. 

http://www.youtube.com/watch?v=6VSEhwRi24E

OTEVŘENÍ 2. ČÁSTI ZREKONSTRUOVANÉ ZAHRADY

Otevření 2. části zahrady s dovybavením novými herními prvky, kterými jsou: Strážní věž, Krokodýl, 3 Houpadla, Hnízdo, Domeček a Mlhoviště, se i přes nepřízeň počasí uskutečnilo      2. září 2014.

Financování, stejně jako u první etapy rekonstrukce zahrady, v plné výši uhradila společnost Ostroj a.s., proto se tohoto slavnostního předání účastnili zástupci vedení Ostroje v čele se statutárním ředitelem panem ing. Vladimírem Trochtou, dále paní Mgr. Dagmar Stloukalovou – vedoucí odboru Lidské zdroje a paní Dis. Marcelou Kusynovou – vedoucí firemní komunikace odboru Lidské zdroje.

Hosté z řad našich rodičů – pan Petros Theodoru, pan ing. Vratislav Bradáč a pan Ondřej Jekl se podíleli sponzorsky na zajištění stavebních a výkopových pracích při chystání podloží kolem průlezek.

V rámci spolupráce mezi naší mateřskou školou a Střední školou průmyslovou a uměleckou v Opavě vznikla malovaná velkoplošná scenérie moře s interaktivními prvky umístěnými za Pirátskou lodí
z akátu, kterou vytvořili studenti této školy. Jejich odborné vedení měli na starost další naši hosté, a to paní MgA. Kateřina Schallner – zástupkyně SŠPU, a paní Mgr. Jitka Oboňová vyučující Tvorbu hraček a herních předmětů.

Nové průlezky nám stejně jako loni posvětil pro dobré užití a ochranu všech dětí  Otec Mgr. Marcin Stanislaw Kieras.

3. září 2014 byly nové prvky školní zahrady představeny našemu zřizovateli – vedení SMO, kteří v zastoupení s panem náměstkem Danielem Žídkem, s paní vedoucí Odboru školství Mgr. Miroslavou Konečnou a s paní Ing. Andreou Štenclovou, zástupkyní vedoucí OŠ, ocenili velkorysost našeho partnera.

Pro naše milé hosty si paní učitelky s dětmi připravili krátký program a obdarovali je pamětními listy a drobnými dárky.

Všem, kteří přispěli k uskutečnění rekonstrukce školní zahrady MŠ patří velké poděkování. Zahrada bude sloužit nejen našim dětem, ale v rámci otevřených sportovišť i veřejnosti našeho města Opavy.

 http://www.ostroj.cz/news/ostroj-a-s-zrekonstruoval-ii-cast-zahrady-ms-krestanska

ÚHRADA POPLATKŮ V ZÁŘÍ 2014

Vážení rodiče, 

úplata za předškolní vzdělávání (školné)  - 500,-Kč – za měsíc září bude vybírána v pondělí 15. září v době od 14.00 do 17.00 hodin v pokladní místnosti v I. poschodí.

 

Při úhradě školného bude zároveň vybíráno:

1. školné za měsíc srpen v částce 357,- Kč od všech dětí, které navštěvovaly MŠ v uplynulém školním roce, přitom nezáleží na tom, zda dítě v měsíci srpnu MŠ navštěvovalo, podle vyhlášky MŠMT O mateřských školách jde o příspěvek na provoz               i v měsících prázdnin.

 

2. rodičovský příspěvek pro školní rok 2014/2015 ve výši 500,-Kč, který slouží hlavně k nákupu hraček na Vánoce, tří pracovních sešitů pro každé předškolní dítě pro přípravu dětí do školy, na 2 pracovní sešity pro malé děti, na občerstvení při akcích školy, na Den dětí, karneval, na upomínkové předměty k soutěžím, na diplomy a dárky na školu v přírodě, bruslení a na dárky na závěr školního roku a dětskou mši.

 

Prosíme Vás všechny, připravte si opravdu přesnou částku, nemáme Vám z čeho vracet nazpět.

                                                                                         Děkujeme za pochopení

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,  

informační schůzky pro ty, kteří přivedou děti poprvé do naší MŠ, proběhnou v pondělí        25. srpna 2014 kdykoliv v době od 8 do 16 hod ve II. třídě.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠK

Vážení rodiče,

prázdninový provoz v době od 11. do 22. srpna 2014 bude probíhat pro již přihlášené děti v naší mateřské škole (MŠK MNIŠSKÁ).

Nenastává původně plánovaná změna přemístění provozu v této době do MŠ Šrámkova, jelikož rekonstrukce – výměna oken v naší mateřské škole je odložena.

Pohádkový svět na MŠ Mnišská

Pohádkový svět na MŠ Mnišská

 

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

23. června 2014 se nejstarší předškolní děti rozloučí s naší mateřskou školou při tradiční akci Noc školních skřítků. A jak jinak než radostně! Na školní zahradě propukne velká diskotéka, zábavné soutěže, noční hra s hledáním pokladu školního skřítka a domů nepůjdeme, protože se ve školce sladce vyspinkáme až do dalšího dne. 

DĚTSKÁ MŠE

20. června 2014 v 15 hod. bude v Kapli sv. Kříže sloužena dětská mše na ukončení školního roku, kde se slavnostně rozloučíme s dětmi, které odcházejí do základní školy.

ŠKOLNÍ VÝLET

9. června 2014 pojedeme vlakem na školní výlet do Hradce nad Moravicí, kde si děti prohlédnou zámecký areál a také zhlédnou pohádkové divadelní představení Princ Bajaja. Z blízka uvidí i rekvizity z pohádky a dobové šaty. Překvapením bude jízda na poníkovi. 

OSLAVA DNE DĚTÍ

Den dětí jsme oslavili veselým programem plným tance a soutěží, kdy se děti nejen báječně pobavily, ale snažily se o co nejlepší sportovní výkony. Vždyť odměnou byly nejen bonbóny, ale také diplomy, medaile a spousta drobných dárků, které si děti odnášely domů.

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY „HOUPALIŠTĚ“

V Domě umění se děti přenášely jako na houpačce z lesa do různých zemí světa a až do vesmíru. Prostřednictvím výtvarného umění i vlastní kreativní činnosti získaly spoustu zážitků a ponaučení. 

Další články...

  1. EXKURZE VE FIRMĚ OSTROJ a.s.