sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

KARNEVAL

Školka plná hudby, smíchu, soutěží a děti v nejrůznějších maskách – to byl karnevalový rej u nás v mateřské škole. Děti se nejen pobavily, ale v soutěžích dostaly i sladké odměny.

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ S LYŽOVÁNÍM

Děti II. třídy se učily základům lyžování nebo si své lyžařské dovednosti procvičovaly na zimním ozdravném pobytu ve Staré Vsi u Rýmařova. Sněhu byly kopy, a proto si mohly užívat zimních radovánek na čerstvém vzduchu dosyta. Zpestřením programu byl karneval, pobyt v bazénu a sauně. Do Opavy se vrátily všechny děti s úsměvem a diplomem Nejlepší lyžař.

ZIMNÍ VÝJEZDY DO PŘÍRODY

Ani v zimě nezahálíme. Vyjíždíme s dětmi za město, kde pozorujeme krásy zimní přírody a pomáháme zvířatům přečkat pro ně tak nepříznivé období. U vody děti krmí labutě a divoké kachny, do lesa přinášejí seno, jablíčka a kaštany. Tak získávají děti praktické poznatky o přírodě kolem nás a o nutnosti její ochrany a péči člověka o ni. 

NÁVŠTĚVA NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ EDVARDA BENEŠE

O této akci napsali na stránkách školy následující:

Novoroční návštěva dětí z MŠ Mnišská
Bylo nám ctí dne 5. ledna 2015 na naší škole přivítat děti z Mateřské školy Mnišská. Cílem akce bylo děti seznámit s naší školou, zejména pak s našimi odbornými učebnami a zpestřit jim čas, který zbývá do okamžiku, kdy samy zasednou do školních lavic. Žáci vyšších ročníků si pro děti připravili velmi zajímavý program, který se skládal z prezentací, povídání, her, soutěží, písniček a mnoha různých aktivit. Věříme, že děti odcházely spokojené a my se moc těšíme na to, že se třeba opět uvidíme, atˇ už na blížícím se Dni otevřených dveří či na Zápise samotném.

O této škole se dozvíte více na stránce: http://www.zsebenese.opava.cz/

Milí rodiče,

přejeme Vám i Vašim dětem Vánoce plné radosti a spokojenosti.

V novém roce pak mnoho zdraví a úspěchů!

Děkujeme za Vaši náklonnost a spolupráci. Budeme se na Vás těšit v mateřské škole opět         5. ledna 2015!

 

vdvdvd 

Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici v Opavě

 

pořádá ve dnech

 6.12 a 7. 12. 2014

v době od 9ºº do 17ºº hodin 

 

adventní tvořivé dílničky

 

„Andělské tvoření“

 

Srdečně zveme všechny malé i velké návštěvníky do naší mateřské školy k adventnímu tvoření. Odnesete si nejen řadu pěkných výrobků, inspiraci z prohlídky vánočně vyzdobených prostorů pro dobu adventní, ale také se potěšíte výstavkou betlémů pana Goly z Kravař.

Ve stejném termínu si 100 dalších můžete prohlédnout také ve farní stodole v Kravařích.

 

Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ křesťanské.

PODZIMNÍ HOSTINA

I obyčejné brambory mohou být základem královské hostiny. My jsme si uvařili brambory „na loupačku“. Děti poznávaly využití plodin sklizených na podzim. Už víme, z čeho jsou vyrobeny kukuřičné lupínky, cukr i chipsy. 

PODZIMÁČCI

Z dýní, šišek, kukuřice, kaštanů, žaludů, šípků, větviček a listů pod zručnýma rukama dětí, jejich rodičů a učitelek vznikali podzimní panáčci jako z pohádky. 

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

Každým rokem v měsíci říjnu se s dětmi účastníme Růžencové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha v Opavě. Děti při modlitbě andělskými hlásky zpívají. Vždy se také podílejí na výrobě růžence z přírodnin.

VYJÍŽDÍME DO PŘÍRODY

Rádi vyjíždíme do prosluněné podzimní přírody, kde děti sbírají a poznávají podzimní plody. Velkou radost přinášejí vznášející se draci.

NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

ANGLIČTINA A RUŠTINA

Seznamování s prvními slůvky začíná těmi, která jsou dětem nejbližší. Hravou formou si děti osvojují pozdravy, jednoduché vyjádření svých zájmů, potřeb a pojmenování zvířátek, hraček, barev a také i počítání.

Výuka je zpestřena zpíváním a říkadly s pohybem (s pohybovou improvizací).

 

FLÉTNA

Před hraním na flétnu je zapotřebí zvládnout správnou techniku dýchání, držení flétny, přikládání prstíků na dírky a nasazení tónu.

Noty dětem nahrazují značky, které vypadají jako smajlíci.

Děti si je snadno zapamatují jako nové kamarády – Cecilka, Anička, Honzík…

 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Cvičením děti utužují správné držení těla, ale tělo si také protáhnou. Získávají mnohem více sebejistoty a jsou obratné při vykonávání různých úkonů. Cviky se učí provádět propracovaně a se správnou technikou. Každé cvičení je jinak motivováno  - děti se proměňují ve skřítky, loupežníky, hvězdičky… Hlavně děti cvičí s nadšením!

 

KERAMIKA

Hra a práce s kremnickou hlínou -  to není jen rozvíjení jemné motoriky. Je to zároveň rozvíjení fantazie, smyslu pro krásu a detaily.

Výrobky jsou různorodé, od nejjednodušších žížal, šnečků až po zdobené obrázky, misky a hrnečky. Děti si svými díly vyzdobí své domovy a tak se rozdělí o radost společně s rodiči.

 

TANEČNÍ SOUBOR SEDMIKRÁSEK

Od prvního tleskání, kroků, poskoků, podřepů a dřepů, až po rytmické pohyby v souladu s hudbou – to jsou tančící Sedmikrásci.

Hlavně u dětí jde o rozvíjení radosti s pohybu při hudbě – vnímají různorodosti hudby od lidových tanečků, výrazových prostředků klasické hudby až po hudbu moderní.

 

MALÍ ŠIKULOVÉ

Nejen skládání dle vlastní fantazie, ale také práce, při které se musejí zamyslet – tak tvoří malí šikulové.

Nejdříve je nutné prohlédnout si plánek či model, pak promyslet z jakých dílů se výrobek staví, kolik dílů je zapotřebí… Zkrátka přijít - jak na to?

Pro tvořivé šikulky to pod vedením studentů bude oříšek, který určitě rozlousknou.

 

MALÝ SOPTÍK

Kroužek se bude zaměřovat na hasičskou tématiku, a to práci s hadicemi, proudnicemi, motání, úklid nářadí, budeme si povídat o tom, jak se zachovat v případě nebezpečí. Jako správný hasič musí děti znát také značky, uzly, které se hodí do běžného života. Protože hasiči musejí být opravdu dobrá parta, která se doplňuje, budeme se snažit utužit kolektiv a naprosto spolehnout na spolupráci druhého, a to pro případ, že by se někomu něco stalo. Budeme se učit i první pomoc, na kterou se zaměříme přes zimu, kdy se budeme věnovat spíše povídání, a za pěkného počasí budeme chodit ven pracovat s nářadím. Děti by měly nosit tepláky, gumáky, mikiny pro případ, kdy půjdeme ven.

 

AUTORSKÉ ČTENÍ

Děti se při předčítání na pokračování seznamují s díly nejznámějších autorů dětské literatury. Jsou přímo vtahovány do děje, vyjadřují své názory, postoje a posuzují chování hrdinů. Také navrhují možná řešení situací. Své představy z poslechu pak následně zachycují při kreslení ústředního zážitku z příběhu.

 

PLAVÁNÍ

Začátkům plavání předchází seznamování s vodou – zkrátka nebát se jí. K tomu dětem napomáhají vodní pomůcky a hračky. Pod vedením instruktorů plavecké školy je výuka zábavná – od cachtání až po plavecké výkony – takové bývají výsledky malých plavců.

odívat i na hasičárnu za opravdovými hasiči.

Další články...

  1. Videozáznam