sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

NABÍDKA KROUŽKŮ

Vážení rodiče,

nabízíme Vám ke zvážení nabídku kroužků pro vaše děti vedených našimi učitelkami či sportovními trenéry tak, abyste již nemuseli v pozdních odpoledních hodinách docházet do jiných zájmových agentur.

Zahájení všech kroužků bude od 1. října 2016, kdy jsou i nově příchozí děti adaptovány na prostředí MŠ.

Všechny kroužky jsou vedeny našimi pí učitelkami, na které si už děti v průběhu září zvykly.

Naše mateřská škola vytváří stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti. Nabízíme pestrost vzdělávání, které respektuje nadání a zájmy dětí – zájmové kroužky jako nabídka nadstandardní. Děti mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti v kroužku angličtiny, ruštiny, keramiky, gymnastiky, flétny, Sedmikrásek – taneční soubor, Šikulů – polytechnické vzdělávání, Soptík - malí hasiči.

ANGLIČTINA A RUŠTINA
Začínáme seznamováním s prvními slůvky, která jsou dětem nejbližší. Hravou formou si děti osvojují pozdravy, jednoduché vyjádření svých zájmů, potřeb a pojmenování zvířátek, hraček, barev a také i počítání.
Výuka je zpestřena zpíváním a říkadly s pohybem (s pohybovou improvizací).

FLÉTNA
Než muzikanti vyloudí z flétničky první tóny, tak je zapotřebí, aby si osvojili správné dýchání, držení flétny, přikládání prstíků na dírky a nasazení tónu.
Noty dětem nahrazují značky, které vypadají jako smajlíci.
Děti si je snadno zapamatují jako nové kamarády – Cecilka, Anička, Honzík...

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Cvičením děti utužují správné držení těla, ale tělo si také protáhnou. Získávají mnohem více sebejistoty a jsou obratné při vykonávání různých úkonů. Cviky se učí provádět propracovaně a se správnou technikou. Každé cvičení je jinak motivováno - děti se proměňují ve skřítky, loupežníky, hvězdičky... Hlavně děti cvičí s nadšením!

MALÍ ŠIKULOVÉ
Nejen skládání dle vlastní fantazie, ale také práce, při které se musejí zamyslet – tak tvoří malí šikulové.
Nejdříve je nutné prohlédnout si plánek či model, pak promyslet z jakých dílů se výrobek staví, kolik dílů je zapotřebí... Zkrátka přijít - jak na to?
Pro tvořivé šikulky to pod vedením studentů bude oříšek, který určitě rozlousknou.

MALÝ SOPTÍK
Kroužek se bude zaměřovat na hasičskou tématiku, a to práci s hadicemi, proudnicemi, motání, úklid nářadí, budeme si povídat o tom, jak se zachovat v případě nebezpečí. Jako správný hasič musí děti znát také značky, uzly, které se hodí do běžného života. Protože hasiči musejí být opravdu dobrá parta, která se doplňuje, budeme se snažit utužit kolektiv a naprosto spolehnout na spolupráci druhého, a to pro případ, že by se někomu něco stalo. Budeme se učit i první pomoc, na kterou se zaměříme přes zimu, kdy se budeme věnovat spíše povídání, a za pěkného počasí budeme chodit ven pracovat s nářadím. Děti by měly nosit tepláky, gumáky, mikiny pro případ, kdy půjdeme ven a zajdeme se podívat i na hasičárnu za opravdovými hasiči.

AUTORSKÉ ČTENÍ
Jen tak někomu se nepoštěstí, aby se mohl setkávat se spisovatelem, který je autorem mnoha líbivých příběhů. Naše děti tuto možnost mají, když jsou při autorském čtení přímo vtahovány do děje, vyjadřují své názory, postoje a posuzují chování hrdinů. Také navrhují možná řešení situací. Své představy z poslechu pak následně zachycují při kreslení ústředního zážitku z příběhu.

KERAMIKA
Hra a práce s kremnickou hlínou - to není jen rozvíjení jemné motoriky. Je to zároveň rozvíjení fantazie, smyslu pro krásu a detaily.
Výrobky jsou různorodé, od nejjednodušších žížal, šnečku až po zdobené obrázky, misky a hrnečky. Děti si svými díly vyzdobí své domovy a tak se rozdělí o radost společně s rodiči.

TANEČKY - SEDMIKRÁSEK
Od prvního tleskání, kroků, poskoků, podřepů a dřepů, až po rytmické pohyby v souladu s hudbou – to jsou tančící Sedmikrásci.
Hlavně u dětí jde o rozvíjení radosti s pohybu při hudbě – vnímají různorodosti hudby od lidových tanečků, výrazových prostředků klasické hudby až po hudbu moderní.

BRUSLENÍ
Bruslení pro předškoláky na zimním stadionu (pro děti od 5 – 6 let) – chlapci i děvčata od měsíce října do března, a to každý pátek dopoledne s doprovodem učitelek MŠ – lekce pod vedením trenérů na zimním stadionu. Brusle a helmy jsou všem k dispozici, není třeba kupovat.

PLAVÁNÍ
Začátkům plavání předchází seznamování s vodou – zkrátka nebát se jí. K tomu dětem napomáhají vodní pomůcky a hračky. Pod vedením instruktorů plavecké školy je výuka zábavná – od cachtání až po plavecké výkony – takové bývají výsledky malých plavců.

UPOZORNĚNÍ NA DOČASNÉ UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY

Vážení rodiče,

školní zahrada bude z technických důvodů (natírání všech herních prvků, úprava plachet a řezání dřevin) do 7. října uzavřena. Znovuotevřena bude 8. října.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Prázdniny jsou za námi a čeká nás nový školní rok. Některé děti odešly do základní školy, za ně přijdou jejich noví nástupci a s velkou většinou dětí se již známe a budeme pokračovat v naší společné a radostné cestě za poznáním.

Základní informace o mateřské škole si mohou rodiče nově příchozích dětí pročíst v dopise pro rodiče (naleznete v dokumentech). O dalších záležitostech budou všichni rodiče průběžně informováni.

Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče 1. září 2016!

DĚTSKÁ MŠE A NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Školní rok byl slavnostně ukončen při Dětské mši v krásných prostorách kaple v Marianu. Rozloučili jsme se s dětmi odcházejícími do základní školy, ty pak měly ještě svůj program v mateřské škole – Noc školních skřítků, kde byla veselá zábava i pohoštění a pak spinkání ve školce, aby si ji dosyta naposledy užily.  

NAŠE VÝLETY

Děti si krásné počasí užívaly při výjezdech do přírody – do okolí Přerovce, Stříbrného jezera, slavkovského lesa nebo Arboreta v Novém Dvoře. 

JARNÍ OZDRAVNÝ POBYT

V krásném prostředí Beskyd prožily děti několik jarních dnů. Spolu s lesním skřítkem to byly dny plné zábavných her, jízdy na koních, vodních hrátek v bazénu. Jako lesní skřítci tančily děti na karnevale a s napětím hledaly poklad.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ ZAHRADY

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ ZAHRADY

NÁVŠTĚVA MUZEA

Postupně děti všech tříd mateřské školy navštívily Slezské muzeum, kde si prohlédly nejen stále expozice, ale také tematické výstavy. Rozšířily si i prohloubily již osvojené poznatky probírané v mateřské škole. 

JARNÍ DÍLNIČKY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Akce Jarní dílničky a zároveň i Den otevřených dveří se setkala s velkou návštěvností. Těší nás zájem o naší mateřskou školu nejen našich dětí a jejich rodičů, ale i široké veřejnosti. Zájemci o zápis do mateřské školy měli možnost prohlédnout si prostory školy a seznámit se zároveň i s učitelkami.