sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

DOPIS RODIČŮM PRO SNADNĚJŠÍ VSTUP DO MŠ

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST - září 2019

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

informační schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy od 1. září 2019, budou 28. 8. 2019 v době od 8:00 do 16:00. 

DĚTSKÁ MŠE A NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Mezi poslední akce školního roku patří Dětská mše konaná v kapli v Marianu, kterou velmi působivě slouží Otec Martin. Děti zpívají líbivé písně a slavnostní atmosféru doplňuje krásná hudba houslí a varhan paní Alenky a pana Čecha. Rozloučili jsme se s dětmi, které odcházejí do školy a poděkovali za příznivý průběh uplynulého školního roku. Jsme rádi, že nám sestřičky umožňují využít prostory kaple ke slavnostnímu ukončení školního roku. Nejstarším dětem ještě loučení se školkou mší nekončilo. V mateřské škole si užívaly zábavný program, pochutnávaly si na různých dobrůtkách a po setmění prokázaly velký kus odvahy při hledání pokladu školního skřítka.

viz fotogalerie - Dětská mše

viz fotogalerie - Noc školních skřítků

OLYMPIÁDA

Na školní zahradě vyvrcholil školní olympiádou celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme spolu se zvířátky“, který zaštiťuje Česká obec sokolská. Děti po celý školní rok plnily společně s učitelkami sportovní úkoly zpracované v manuálech. Po splnění cvičebních aktivit si děti vlepovaly do svých cvičebních deníčků samolepky a největší odměnou byly při ukončení olympiády medaile, pamětní listy a přívěsky sokola. Tento projekt podněcoval děti ke sportovním činnostem a prožívání radosti z pohybu A to se určitě povedlo a proto se hodláme přihlásit do dalšího ročníku tohoto projektu.

viz fotogalerie

ŠKOLNÍ VÝLET

Cílem školního výletu byla Lhota u Opavy, kde si v areálu U Vodníka Slámy děti užívaly sportovní dopoledne jako čiperní broučci. Je tam krásná příroda a k vidění i spousta zvířátek.

viz fotogalerie

BOŽÍ TĚLO

Slavnost Božího těla jsme oslavili u kapliček na školní zahradě. Děti zpívaly, říkaly přímluvy a zdobily kapličky květinami, které přikládaly k obrázkům svatých.

viz fotogalerie

HASIČSKÉ CVIČENÍ V MŠ

Tak naše děti už vědí, jak se zachovat, když hoří. To si vyzkoušely při nácviku evakuace z mateřské školy. Děti byly seznámeny s tím, že vše je naštěstí jen jako hra. Přesto situaci učitelky i děti zvládly velmi zodpovědně, neboť mateřskou školu všichni opustili za 3 minuty. Prezentace práce hasičů se zhostil velmi profesionálně pan Bohumil Vybrančík společně se synem Kubou a panem Alešem Černohorským. Děti měly možnost vidět a vyzkoušet si různé druhy záchranných kombinéz, hasičských pomůcek a vybavení hasičského auta. Při soutěžích pak si pak děti zahrály na hasiče, kteří musí rychle běhat, mířit vodou na cíl, přenášet břemena či překonávat různé překážky. Všechny aktivity byly pro děti velkým zážitkem a významným seznámením s náročnou a obětavou prací hasičů.

viz fotogalerie

FESTIVAL HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK

Přehlídka hasičských sborů nejmenších dětí tzv. přípravek se letos konala v Bobrovníkách. Naši mateřskou školu reprezentovali Soptíci pod vedením paní učitelky Bohunky Černohorské předvedením záchranné akce při ztroskotání letadla. Děti tohoto kroužku s velkým nasazením předvedly koordinaci záchranných sborů - hasičů, policie i záchranářů. Za své úsilí si všichni domů odváželi medaile.

viz fotogalerie

OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ

Děti navštěvují přírodu při výjezdech do okolí Opavy, ale také při ozdravných pobytech v Jeseníkách. Pro děti je připraven tematický program plný her, kdy se seznamují s živou i neživou přírodou, hledají poklady a užívají si jako karnevaloví skřítci les. Paní učitelky jsou jejich stálými průvodci a zároveň i zázemím zaštiťující láskyplné náruče rodičů.

viz fotogalerie

EXKURZE V ZD KYLEŠOVICE

Pohlédnout si telátka a krávy z bezprostřední vzdálenosti nebo poznávat význam některých zemědělských strojů a dokonce si do nich i sednout nebývá hned tak možné. Natož pak zařádit si v obrovské kopě uskladněného obilí tak, že poslouží jako pořádná klouzačka. Děti měly z této návštěvy velké zážitky, které vyprávěly doma rodičům. Poznatky získané v mateřské škole se tak setkaly s přímým prožitkem a to je pro děti nejlepší.

viz fotogalerie