sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

 vánoce

 

Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici v Opavě

 

pořádá ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2019

v době od 9:00 do 17:00 hodin

 

„Adventní tvořivé dílničky“

 

Srdečně zveme všechny návštěvníky a děti v doprovodu rodičů a prarodičů k adventnímu pozastavení, při kterém si pod vedením paní učitelek vyrobíte vánoční ozdoby 

ke zkrášlení svých domovů. U malého občerstvení budete mít možnost pozastavit se u betlémů z dílny pana Goly z Kravař
a z kostela sv. Prokopa v Komárově.

 

Těší se na Vás děti a zaměstnanci MŠK.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ HERNÍHO PRVKU SPOLEČNOSTÍ OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a. s. je jako sponzor naší mateřské škole příznivě nakloněna již od roku 2013. V několika etapách došlo postupně k vybavení zahrady mateřské školy herními prvky z akátového dřeva a také plochami z tartanovým povrchem. Děti si tak mohou užívat doslova pohádkovou zahradu nejen k pohybovým aktivitám, ale také zde rozvíjejí své matematické znalosti. V odpoledních hodinách a víkendech prostory školní zahrady využívá také veřejnost. Nový herní prvek „Strážní věž“ a stínění nad pískovištěm bude slavnostně předán 28. 11. 2019 za účasti majitele a statutárního ředitele společnosti OSTROJ a. s. pana Ing. Vladimíra Trochty. Děkujeme za tuto přízeň, které si nesmírně vážíme.

PŘÍPRAVY NA ADVENT

Čas rychle utíká a my se již nyní začínáme chystat na Vánoce. Děti se s radostí podílejí na výzdobě vánočně vyzdobených prostorů mateřské školy. Tuto radost chceme rozdávat dále na Adventních dílničkách, na kterých si rodiče s dětmi za pomoci učitelek mohou vyrobit ozdoby pro zkrášlení svých domovů.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ HERNÍHO PRVKU SPOLEČNOSTÍ OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a. s. je jako sponzor naší mateřské škole příznivě nakloněna již od roku 2013. V několika etapách došlo postupně k vybavení zahrady mateřské školy herními prvky z akátového dřeva a také plochami z tartanovým povrchem. Děti si tak mohou užívat doslova pohádkovou zahradu nejen k pohybovým aktivitám, ale také zde rozvíjejí své matematické znalosti. V odpoledních hodinách a víkendech prostory školní zahrady využívá také veřejnost. Nový herní prvek „Strážní věž“ a stínění nad pískovištěm bude slavnostně předán 28. 11. 2019 za účasti majitele a statutárního ředitele společnosti OSTROJ a. s. pana Ing. Vladimíra Trochty. Děkujeme za tuto přízeň, které si nesmírně vážíme.

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Naši nejstarší předškoláci se pravidelně seznamují s prostředím základní školy, kde získávají povědomí o tom, jaké poznatky a dovednosti se ve škole naučí. Některé z nich si mohou vyzkoušet v ZŠ Otická. Velkým zážitkem je sedět v lavici a řešit početní úkoly na interaktivní tabuli nebo procvičování grafomotoriky, ale také setkat se se staršími kamarády, které děti znají z mateřské školy.

VZPOMÍNKA NA DUŠIČKY

Vzpomínku zesnulých si s dětmi připomínáme jako vzpomínání na naše milé, kteří již mezi námi nejsou. Návštěvou hřbitovů a rozsvícením svíček uctíváme jejich památku.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Podzim a jeho typické znaky poznávají děti v tematických blocích. Ke změnám počasí patří také dozrávání podzimních plodů. Rodiče společně s dětmi mnoho podzimních pokladů přinesli do mateřské školy. Na Podzimních dílničkách pak v jednotlivých třídách společně s učitelkami vytvářeli podzimní skřítky, kteří zdobí chodbu mateřské školy. Pro své rodiče děti upekly pravou podzimní buchtu, protože v ní byla jablíčka. Děti si užívaly také pouštění draků, vyjížděly poznávat přírodní krásy do otického lesa nebo ke Stříbrnému jezeru.

MARIÁNSKÝ MĚSÍC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V měsíci říjnu se vždy s dětmi připravujeme na Růžencovou pobožnost tím, že se děti seznamují s postavou Panny Marie. Malují její obrázky, navlékají růžence z přírodnin a nacvičují písně, které pak zpívají na Růžencové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha. Letošní mše byla sloužena 14. 10. 2019, společně s dětmi se na jí zúčastnili také rodiče.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ ŠKOLCE

Milý rodiče,

měsíc září je vždy časem, kdy se v mateřské škole sžívají v našich třídních kolektivech děti i paní učitelky. Je to období vytváření třídních pravidel správného chování, ale také mnoha radostných her a pestrých činností, které dětem usnadňují adaptaci, aby se do „své“ školky rády vracely.

V měsíci říjnu nás čekají vycházky a výjezdy do přírody, kde budou děti pozorovat podzimní přírodu a sbírat přírodniny k tvorbě Podzimáčků. Předškolní děti zhlédnou policejní pohádku „Pejsek korálek“. Také se těšíme na společné setkání v kostele sv. Vojtěcha na Růžencové pobožnosti - viz plakát.

 

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

Milí rodiče, 

také naše MŠ slaví říjen jako Mariánský měsíc. U této příležitosti jsme každoročně vyzváni k vedení dětské růžencové pobožnosti v kostele svatého Vojtěcha.

Děti z naší mateřské školy povedou RADOSTNÝ RŮŽENEC obohacený zpěvem dětských písní v kostele sv. Vojtěcha (Dolní náměstí) v pondělí 14. října 2019 v 17.15 hodin.

 

Bližší informace ohledně účasti dětí a organizace pobožnosti podají pí učitelky ve třídách

NABÍDKA KROUŽKŮ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

nabízíme Vám ke zvážení nabídku kroužků pro vaše děti vedených lektory v odpoledních hodinách tak, aby nezasahovaly do dopolední výchovně vzdělávací činnosti (viz Školský zákon) a abyste již nemuseli v pozdních odpoledních hodinách docházet do jiných zájmových agentur.

 

Zahájení všech kroužků bude v říjnu, kdy jsou i nově příchozí děti adaptovány na prostředí MŠ.

 

Výběr kroužků pro Vaše dítě vepište do návratky, kterou nám do
23. září 2019 odevzdejte zpět do MŠ, a to pí učitelkám na třídě.

 

Obohacení standardního výchovně vzdělávacího programu o další aktivity

Všechny činnosti, které MŠK organizuje, jsou uskutečňovány ve prospěch dětí. Usilujeme o jejich fyzické a psychické zdraví, o vytváření optimální atmosféry a pohody po celý den.   Od měsíce října probíhají tyto nabídkové zájmové aktivity pro děti:

 

Seznamování s jazykem anglickým- pod vedením pí učitelky Silvie Ullmannové. Lektorka během lekce hovoří s dětmi převážně anglicky. Děti se seznamují se slovíčky z různých tematických oblastí – pozdravy, barvy, počítání, pojmenování osob, zvířat, oblečení, předmětů denní potřeby, typických znaků ročních období apod. Výuka je zpestřena zpíváním jednoduchých anglických písní s pohybem.. Slovíčka si děti osvojují také na obrázkových pracovních listech, které slouží k domácímu opakování.

Termín: pondělí

ANGLIČTINA

 

 

Mini judovede kvalifikovaný trenér Daniel Tatarin

20190226 150349 1600 x 1200

 

  

Judo je nejvhodnější sport pro děti od 4 let. Rozvíjí flexibilitu těla, trénuje orientaci v prostoru, děti se učí správně dýchat, je průpravou pro jiné sporty, neboť učí komplexnímu pohybu od ohebnosti, rychlosti, vytrvalosti až po sílu.

Termín: úterý

Cvičí se 1x týdně 45 minut na měkké žíněnce přímo ve školce. Není potřeba žádná obuv, pouze přezůvky, judo se cvičí naboso, ve sportovním oblečení. Kimono nebude minimálně prvních 5 měsíců potřeba. Následně se cena dětského kimona pohybuje okolo 500 Kč (lze sehnat i levněji bazarové). V jedné tréninkové skupině může být maximálně 16 dětí. Po domluvě je možné přijmout i děti od 3let.

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYUŽIJTE PŘILOŽENOU NÁVRATKU A DÁLE SE REGISTRUJTE NA ODKAZE: www.JemnouCestou.cz

Autorské čtení - příběhy zaměřené na mravní a citovou výchovu předčítá paní učitelka Tereza Paverová, babička paní Cilka nebo sestra Filoména v odpoledních klidových činnostech se všemi předškoláky, kteří se budou pravidelně střídat. Po přečtení děti dotvářejí děj a následně kreslí své zážitky.

Termín: středa

 

Hra na flétnu „Veselé pískání a zdravé dýchání“- základy správného dýchání, rytmizování, nasazení tónu, hra podle zjednodušeného notového zápisu. Vede pí učitelka Natálie Dudová   Termín: středa

20181024 152620 1600 x 1200

 

Sportovní gymnastika dětí - vede cvičitelka Agentura Špičková - sportovně gymnastické cvičení, gymnastické sestavy s hudbou.

Termín: čtvrtek

 

 

Keramika - pod vedením pí učitelky Barbory Kuzníkovéhrátky s hlínou, veselé tvoření

k procvičování jemné motoriky a fantazie  Termín: pátek

20181109 144955 1600 x 1200

 

 

Taneční soubor Sedmikrásek- pod vedením pí učitelky Martiny Šimkové. Základem těchto hodin je rozvoj hrubé motoriky – pohybové dovednosti, nápodoba pohybů, rozvíjení vlastní kreativity, fantazie či hudebního nadání. Jednoduchou a hravou formou se děti naučí správnému držení těla a cit pro rytmus, vnímání hudby a prostoru.  Termín: úterý

20181106 144634 1600 x 1200

 

                    

Malí šikulové - tvoření výrobků a modelů podle předlohy (podpora technického vzdělání) pod vedením studentů SŠPU – Štěpána Kuzníka a Tadeáše Lesztliho. Termín: středa 

Kroužek bruslení pro předškoláky na zimním stadionu (pro děti od 5 – 6 let) – chlapci
i děvčata od měsíce října do března, a to každý pátek dopoledne v čase pobytu venku - s doprovodem učitelek MŠ – lekce pod vedením trenérů na zimním stadionu. Brusle
a helmy jsou všem k dispozici, není třeba kupovat.

Termín: pátek  

 

PŘÍPRAVKA – Soptík – pod vedením lektora Tomáše Marka. Tato aktivita je dle stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako první seznámení dětí s požární tématikou. Přednost mají předškolní děti. V tomto kroužku se děti seznamují s prací hasičů. Učí se zde, jak se zapojují hadice, učí se požární značky, uzly a jiné. Zkoumají formy hoření, zkoušejí práci s nářadím, cvičí se v kolektivních disciplínách. Zúčastňují se tzv. Festivalu přípravek.

Termín:

Z důvodu služeb lektora v hasičském sboru, bude kroužek probíhat vždy 2 pondělky za sebou a třetí pondělí kroužek nebude. Čas lekcí je prodloužený, čímž je nahrazeno pondělí, kdy kroužek není.

20181022 143158 1600 x 1200

                 

 

Malí Soptíci pod vedením Míši Liberové se děti 3-4leté seznamují s nezákladnějšími poznatky o hasičích a hasičské technice.

Termín: pátek

20181023 151820 1600 x 1200

 

                    

Další články...

  1. Dopis rodičům 2019/2020