sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ

Děti mají za sebou další kulturní zážitek. Tentokrát jsme navštívili kino v Holasovicích, abychom si v pohádkovém filmovém představení „Šmoulové II“ užili všechny oblíbené modrobílé postavičky. Příběh byl napínavý, plný zádrhelů a kouzel, ale dobro zvítězilo nad zlem – Šmoulinka byla zachráněna. 

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Letošní zima je na sněhovou nadílku skoupá. Přesto jsme s dětmi stihli využít několika centimetrovou vrstvu sněhu. Kopec byl náš a jízda na lopatách se vydařila. 

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ U NÁS VE ŠKOLCE

 

Průběh Dne otevřených dveří pro děti zaměstnanců společnosti Ostroj a.s.

 

V rámci Dne otevřených dveří pro zaměstnance společnosti OSTROJ a.s. dne 30. 01. 2014  měli rodiče spolu s dětmi možnost shlédnout činnosti našich dětí během dne a dále se informovat o možnostech přijetí dítěte do mateřské školy.

 

Zájemci si mohli si vybrat z připraveného harmonogramu denních aktivit v MŠ:

 

07.00­—08.00 ranní hry a tvoření

08.00—09.00 pracovní a výtvarná výchova

09.00 – 10.00 výuka angličtiny v anglické třídě, řízené činnosti v ostatních třídách MŠ

13.00 – 15.00 Kroužek Malí Šikulové

15.00 –16.00 hry dětí v herně, možnost zapojení do společné hry dle zájmu dětí

16.00 –17.30 pohovory s ředitelkou, zodpovězení otázek

 

Máme radost, že se akce vydařila a noví adepti z řad dětí se cítili mezi námi dobře. V hernách si stavěli s našimi dětmi a nikdo by nepoznal, že k nám do MŠ začnou docházet až po letních prázdninách.


POJEDEME ZA ZVÍŘÁTKY

Děti jednotlivých tříd se chystají na zimní výjezdy do přírody v okolí Opavy. Nepojedou s prázdnou. V lese dají zvířátkům do krmelců nadílku – jablka, mrkev, kaštany nebo budou u vody krmit labutě a divoké kachny. Jsme ochránci přírody! 

A ZASE HURÁ DO ŠKOLY!

Využijeme s dětmi, které se chystají v letošním roce k zápisu do 1. třídy nabídku ZŠ Šrámkova k její návštěvě a zúčastníme se akce pro mateřské školy "Dračí škola". Děti se při aktivní účasti v zábavně-naučném programu seznámí s prostředním školy.

SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ

V kostele Nanebevzetí Panny Marie si děti připomenuly svátek Tří králů. Zpívaly koledy, prohlédly si betlém a hledaly u jesliček tři mudrce, kteří přinesli Ježíškovi dary.

ČAS ADVENTU U NÁS VE ŠKOLCE

Vánoční čas je pro nás časem velkého těšení, radosti a očekávání, proto děti společně s učitelkami zdobí mateřskou školu do třpytivé krásy.

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2013 byli zváni do mateřské školy rodiče s dětmi a všichni ti, kteří si chtěli zpříjemnit předvánoční dobu na tradiční vánoční dílničky.

Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školky a zároveň vyrobit spoustu vánočních ozdob pro radost a ke zkrášlení svých domovů.

Vánoční divadelní hra „Slyšte, slyšte aneb, co se stalo v Betlémě“ byla pro děti poučná i zábavná. Děti se seznámily nebo si připomenuly vánoční příběh Svaté rodiny a význam slavení Vánoc. Byly také aktivně zapojovány do hraní děje a zpěvu koled.

Mikulášská nadílka byla pro děti prožíváním velkého nadšení z balíčků plných překvapení, které všechny hodné děti  dostávaly přímo z rukou Mikuláše, andělíčka i nezbedného čertíka.

Děkujeme Model Obalu za zorganizování této akce.

Vánoční nadílka byla opravdu bohatá. To bylo radosti! Pod stromečky děti našly spoustu krásných hraček, se kterými si budou hrát po celý rok v mateřské škole. Většina z nich byla zakoupena z příspěvků Vás rodičů.

Vánoční nadílka společnosti Ostroj a. s. vzbudila velké nadšení. Zástupkyně této firmy dětem předaly konstruktivní stavebnice a další dárky, které si odnášely děti domů.

Pan majitel společnosti Ostroj Ing. Vladimír Trochta věnoval velkoplošnou televizi, která bude využívána ke sledování naučných i zábavných programů pro děti. Vážíme si toho, že si ve svém nabitém programu udělal čas a navštívil mateřskou školu, aby nám tento dar osobně předal. 

V týdnu od 16. do 20. prosince probíhaly v jednotlivých třídách vánoční besídky.  Děti svým milým vystoupením přepravily pro rodiče dárek z lásky pro potěchu a radost. Vše bylo zdokumentováno na DVD.

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

Nejstarší děti navštívily v rámci seznamování se školou ZŠ Ilji Hurníka. Žáci našim dětem předvedli své dovednosti - hraní na hudební nástroje i ukázku vyučování, kdy i naši školáci mohli ukázat, co už také znají. Paní učitelky, žáci a děti pak společně vytářeli výrobky z papíru. Budoucí školáci si vyzkoušeli nejen školní lavice,ale také zjistili, co vlastně patří do školní aktovky.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

Bez názvu

O NAŠÍ SPOLUPRÁCI V TISKU

Odkaz

ODKAZ NA FOTOGRAFIE II. TŘÍDY

Další fotografie z akcí dětí II. třídy naleznete na: http://my-english.rajce.idnes.cz/

Další články...

  1. Poděkování