sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

NABÍDKA KROUŽKŮ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

ANGLIČTINA A RUŠTINA

Seznamování s prvními slůvky začíná těmi, která jsou dětem nejbližší. Hravou formou si děti osvojují pozdravy, jednoduché vyjádření svých zájmů, potřeb a pojmenování zvířátek, hraček, barev a také i počítání.

Výuka je zpestřena zpíváním a říkadly s pohybem (s pohybovou improvizací).

 

FLÉTNA

Před hraním na flétnu je zapotřebí zvládnout správnou techniku dýchání, držení flétny, přikládání prstíků na dírky a nasazení tónu.

Noty dětem nahrazují značky, které vypadají jako smajlíci.

Děti si je snadno zapamatují jako nové kamarády – Cecilka, Anička, Honzík…

 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Cvičením děti utužují správné držení těla, ale tělo si také protáhnou. Získávají mnohem více sebejistoty a jsou obratné při vykonávání různých úkonů. Cviky se učí provádět propracovaně a se správnou technikou. Každé cvičení je jinak motivováno  - děti se proměňují ve skřítky, loupežníky, hvězdičky… Hlavně děti cvičí s nadšením!

 

KERAMIKA

Hra a práce s kremnickou hlínou -  to není jen rozvíjení jemné motoriky. Je to zároveň rozvíjení fantazie, smyslu pro krásu a detaily.

Výrobky jsou různorodé, od nejjednodušších žížal, šnečků až po zdobené obrázky, misky a hrnečky. Děti si svými díly vyzdobí své domovy a tak se rozdělí o radost společně s rodiči.

 

TANEČNÍ SOUBOR SEDMIKRÁSEK

Od prvního tleskání, kroků, poskoků, podřepů a dřepů, až po rytmické pohyby v souladu s hudbou – to jsou tančící Sedmikrásci.

Hlavně u dětí jde o rozvíjení radosti s pohybu při hudbě – vnímají různorodosti hudby od lidových tanečků, výrazových prostředků klasické hudby až po hudbu moderní.

 

MALÍ ŠIKULOVÉ

Nejen skládání dle vlastní fantazie, ale také práce, při které se musejí zamyslet – tak tvoří malí šikulové.

Nejdříve je nutné prohlédnout si plánek či model, pak promyslet z jakých dílů se výrobek staví, kolik dílů je zapotřebí… Zkrátka přijít - jak na to?

Pro tvořivé šikulky to pod vedením studentů bude oříšek, který určitě rozlousknou.

 

MALÝ SOPTÍK

Kroužek se bude zaměřovat na hasičskou tématiku, a to práci s hadicemi, proudnicemi, motání, úklid nářadí, budeme si povídat o tom, jak se zachovat v případě nebezpečí. Jako správný hasič musí děti znát také značky, uzly, které se hodí do běžného života. Protože hasiči musejí být opravdu dobrá parta, která se doplňuje, budeme se snažit utužit kolektiv a naprosto spolehnout na spolupráci druhého, a to pro případ, že by se někomu něco stalo. Budeme se učit i první pomoc, na kterou se zaměříme přes zimu, kdy se budeme věnovat spíše povídání, a za pěkného počasí budeme chodit ven pracovat s nářadím. Děti by měly nosit tepláky, gumáky, mikiny pro případ, kdy půjdeme ven.

 

AUTORSKÉ ČTENÍ

Děti se při předčítání na pokračování seznamují s díly nejznámějších autorů dětské literatury. Jsou přímo vtahovány do děje, vyjadřují své názory, postoje a posuzují chování hrdinů. Také navrhují možná řešení situací. Své představy z poslechu pak následně zachycují při kreslení ústředního zážitku z příběhu.

 

PLAVÁNÍ

Začátkům plavání předchází seznamování s vodou – zkrátka nebát se jí. K tomu dětem napomáhají vodní pomůcky a hračky. Pod vedením instruktorů plavecké školy je výuka zábavná – od cachtání až po plavecké výkony – takové bývají výsledky malých plavců.

odívat i na hasičárnu za opravdovými hasiči.

VIDEOZÁZNAM Z OTEVŘENÍ II. ETAPY REKONSTRUKCE ZAHRADY FIRMOU OSTROJ a. s. 

http://www.youtube.com/watch?v=6VSEhwRi24E

OTEVŘENÍ 2. ČÁSTI ZREKONSTRUOVANÉ ZAHRADY

Otevření 2. části zahrady s dovybavením novými herními prvky, kterými jsou: Strážní věž, Krokodýl, 3 Houpadla, Hnízdo, Domeček a Mlhoviště, se i přes nepřízeň počasí uskutečnilo      2. září 2014.

Financování, stejně jako u první etapy rekonstrukce zahrady, v plné výši uhradila společnost Ostroj a.s., proto se tohoto slavnostního předání účastnili zástupci vedení Ostroje v čele se statutárním ředitelem panem ing. Vladimírem Trochtou, dále paní Mgr. Dagmar Stloukalovou – vedoucí odboru Lidské zdroje a paní Dis. Marcelou Kusynovou – vedoucí firemní komunikace odboru Lidské zdroje.

Hosté z řad našich rodičů – pan Petros Theodoru, pan ing. Vratislav Bradáč a pan Ondřej Jekl se podíleli sponzorsky na zajištění stavebních a výkopových pracích při chystání podloží kolem průlezek.

V rámci spolupráce mezi naší mateřskou školou a Střední školou průmyslovou a uměleckou v Opavě vznikla malovaná velkoplošná scenérie moře s interaktivními prvky umístěnými za Pirátskou lodí
z akátu, kterou vytvořili studenti této školy. Jejich odborné vedení měli na starost další naši hosté, a to paní MgA. Kateřina Schallner – zástupkyně SŠPU, a paní Mgr. Jitka Oboňová vyučující Tvorbu hraček a herních předmětů.

Nové průlezky nám stejně jako loni posvětil pro dobré užití a ochranu všech dětí  Otec Mgr. Marcin Stanislaw Kieras.

3. září 2014 byly nové prvky školní zahrady představeny našemu zřizovateli – vedení SMO, kteří v zastoupení s panem náměstkem Danielem Žídkem, s paní vedoucí Odboru školství Mgr. Miroslavou Konečnou a s paní Ing. Andreou Štenclovou, zástupkyní vedoucí OŠ, ocenili velkorysost našeho partnera.

Pro naše milé hosty si paní učitelky s dětmi připravili krátký program a obdarovali je pamětními listy a drobnými dárky.

Všem, kteří přispěli k uskutečnění rekonstrukce školní zahrady MŠ patří velké poděkování. Zahrada bude sloužit nejen našim dětem, ale v rámci otevřených sportovišť i veřejnosti našeho města Opavy.

 http://www.ostroj.cz/news/ostroj-a-s-zrekonstruoval-ii-cast-zahrady-ms-krestanska

ÚHRADA POPLATKŮ V ZÁŘÍ 2014

Vážení rodiče, 

úplata za předškolní vzdělávání (školné)  - 500,-Kč – za měsíc září bude vybírána v pondělí 15. září v době od 14.00 do 17.00 hodin v pokladní místnosti v I. poschodí.

 

Při úhradě školného bude zároveň vybíráno:

1. školné za měsíc srpen v částce 357,- Kč od všech dětí, které navštěvovaly MŠ v uplynulém školním roce, přitom nezáleží na tom, zda dítě v měsíci srpnu MŠ navštěvovalo, podle vyhlášky MŠMT O mateřských školách jde o příspěvek na provoz               i v měsících prázdnin.

 

2. rodičovský příspěvek pro školní rok 2014/2015 ve výši 500,-Kč, který slouží hlavně k nákupu hraček na Vánoce, tří pracovních sešitů pro každé předškolní dítě pro přípravu dětí do školy, na 2 pracovní sešity pro malé děti, na občerstvení při akcích školy, na Den dětí, karneval, na upomínkové předměty k soutěžím, na diplomy a dárky na školu v přírodě, bruslení a na dárky na závěr školního roku a dětskou mši.

 

Prosíme Vás všechny, připravte si opravdu přesnou částku, nemáme Vám z čeho vracet nazpět.

                                                                                         Děkujeme za pochopení

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,  

informační schůzky pro ty, kteří přivedou děti poprvé do naší MŠ, proběhnou v pondělí        25. srpna 2014 kdykoliv v době od 8 do 16 hod ve II. třídě.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠK

Vážení rodiče,

prázdninový provoz v době od 11. do 22. srpna 2014 bude probíhat pro již přihlášené děti v naší mateřské škole (MŠK MNIŠSKÁ).

Nenastává původně plánovaná změna přemístění provozu v této době do MŠ Šrámkova, jelikož rekonstrukce – výměna oken v naší mateřské škole je odložena.

Pohádkový svět na MŠ Mnišská

Pohádkový svět na MŠ Mnišská

 

NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

23. června 2014 se nejstarší předškolní děti rozloučí s naší mateřskou školou při tradiční akci Noc školních skřítků. A jak jinak než radostně! Na školní zahradě propukne velká diskotéka, zábavné soutěže, noční hra s hledáním pokladu školního skřítka a domů nepůjdeme, protože se ve školce sladce vyspinkáme až do dalšího dne. 

DĚTSKÁ MŠE

20. června 2014 v 15 hod. bude v Kapli sv. Kříže sloužena dětská mše na ukončení školního roku, kde se slavnostně rozloučíme s dětmi, které odcházejí do základní školy.

ŠKOLNÍ VÝLET

9. června 2014 pojedeme vlakem na školní výlet do Hradce nad Moravicí, kde si děti prohlédnou zámecký areál a také zhlédnou pohádkové divadelní představení Princ Bajaja. Z blízka uvidí i rekvizity z pohádky a dobové šaty. Překvapením bude jízda na poníkovi. 

OSLAVA DNE DĚTÍ

Den dětí jsme oslavili veselým programem plným tance a soutěží, kdy se děti nejen báječně pobavily, ale snažily se o co nejlepší sportovní výkony. Vždyť odměnou byly nejen bonbóny, ale také diplomy, medaile a spousta drobných dárků, které si děti odnášely domů.