sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

DĚTSKÁ MŠE A NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Mezi poslední akce školního roku patří Dětská mše konaná v kapli v Marianu, kterou velmi působivě slouží Otec Martin. Děti zpívají líbivé písně a slavnostní atmosféru doplňuje krásná hudba houslí a varhan paní Alenky a pana Čecha. Rozloučili jsme se s dětmi, které odcházejí do školy a poděkovali za příznivý průběh uplynulého školního roku. Jsme rádi, že nám sestřičky umožňují využít prostory kaple ke slavnostnímu ukončení školního roku. Nejstarším dětem ještě loučení se školkou mší nekončilo. V mateřské škole si užívaly zábavný program, pochutnávaly si na různých dobrůtkách a po setmění prokázaly velký kus odvahy při hledání pokladu školního skřítka.

viz fotogalerie - Dětská mše

viz fotogalerie - Noc školních skřítků