sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

OLYMPIÁDA

Na školní zahradě vyvrcholil školní olympiádou celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme spolu se zvířátky“, který zaštiťuje Česká obec sokolská. Děti po celý školní rok plnily společně s učitelkami sportovní úkoly zpracované v manuálech. Po splnění cvičebních aktivit si děti vlepovaly do svých cvičebních deníčků samolepky a největší odměnou byly při ukončení olympiády medaile, pamětní listy a přívěsky sokola. Tento projekt podněcoval děti ke sportovním činnostem a prožívání radosti z pohybu A to se určitě povedlo a proto se hodláme přihlásit do dalšího ročníku tohoto projektu.

viz fotogalerie