sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ PRO ŠK. ROK 2022/2023

 

Prázdninový_provoz.jpg

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY - květen 2023

 zahrada.jpg

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2023/2024

 

Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici v Opavě

pořádá v sobotu 1. dubna 2023

 v době od 9:00 do 17:00 hod.

Den otevřených dveří s jarními dílničkami.

 

Zveme děti a jejich rodiče k prohlídce mateřské školy. Zároveň si návštěvníci mohou zhotovit velikonoční výrobky, kterými si zkrášlí své domovy. Srdečně zve kolektiv kolektiv MŠK

                                         

 

 

 

 

 

Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici v Opavě

pořádá v sobotu 1. dubna 2023

 v době od 9:00 do 17:00 hod.

Den otevřených dveří s jarními dílničkami.

Zveme děti a jejich rodiče k prohlídce mateřské školy. Zároveň si návštěvníci mohou zhotovit velikonoční výrobky, kterými si zkrášlí své domovy.                                          Srdečně zve kolektiv MŠK

 

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Milí rodiče,

první měsíce školního roku 2022/2023 jsou už za námi a děti se v mateřské škole již „zabydlely“, mají mnoho zážitků a naučily se spoustu nových věcí.

Navštívili jsme divadelní představení „ Broučci“ ve Slezském divadle, děti si užívaly slunečné podzimní dny při výjezdech do přírody, kde pouštěly draky.

Nejstarší děti se už byly podívat v základních školách Otická a E. Beneše a  žáci T. G. Masaryka přišli seznamovat předškoláky s digitálními pomůckami do mateřské školy. Podzimníčky vyráběly v mateřské škole nejenom děti, ale zapojili se i někteří tvořiví rodiče s dětmi doma a své výrobky přinesli, abychom je ocenili a abychom jimi zkrášlili prostory hlavní chodby. Za tuto spolupráci Vám, tvůrčím rodičům, děkujeme. Jako podzimní skřítci děti uspávaly s podzimíčky broučky na naší zahradě.

Na školní zahradu přijel i svatý Martin na koni, aby děti pozdravil a dozvěděly se legendu, jak pomáhal ostatním, uměl se rozdělit a děti se to od něj také naučily. Proto dětem rozdal svatomartinské dobroty a slíbil, že brzy napadne sníh.

Máme za sebou i vánoční focení. A je před námi nejkrásnější čas v roce - doba adventní.

3. 12. - Vás zveme společně s dětmi na vánoční tvořivé dílničky, kde si v době od 9:00 do 17:00hod. můžete zpříjemnit čas v naší mateřské škole výrobou ozdob, kterými si zkrášlíte své domovy.

5. 12. - Podle lidové tradice přijde svatá Barbora, přinese třešňové větvičky, o které se budou doma ve váze děti starat, aby vykvetly a přinesly tak štěstí pro zdraví, lásku a spokojenost vašim rodinám. Prosíme, máte - li možnost k této příležitosti přinést do mateřské alespoň kytičku větví třešní, budeme rádi.

6. 12. - Svatý Mikuláš navštíví mateřskou školu, všem našim hodným dětem poví, v čem jsou šikovné a v čem se jim to ještě malinko nedaří. V tento den se mohou děti proměnit v andílky nebo čertíky, připravte dětem oblečení či jen rekvizity, pro které se dítě rozhodne, pokud ne, nevadí, i tak si tento den určitě užijeme.

12. 12. - Půjdou děti dopoledne do kina Mír na vánoční představení „ Vánoční nadělení“.

13. 12. - Svatá Lucie nám ve školce vymete všechny kouty od nemocí a všeho zlého, děti dostanou peříčka, aby mohly vymetat zlo i doma.

16. 12. - V 15:00hod. vás srdečně zveme na „Vánoční setkání u stromečku“ -   na této besídce, která se poprvé uskuteční u vánočního stromečku na školní zahradě, v programu společně vystoupí děti všech tříd.

19. 12. Vánoční nadílka - Ježíšek dětem přinese do školky nové hračky, prosíme, připravte dětem na tento den krabičku cukroví.

Děti jednotlivých tříd se v Domě umění postupně během prosince také zúčastní interaktivního programu „Na nebesích hvězdička … rozsvítila čas vánoční.

27. - 30. 12. 2022 - v této době bude mateřská škola uzavřena, provoz zahájíme 2. 1. 2023.

Chtěli bychom Vás požádat o přinesení skleničky ve velikosti jako od přesnídávky k tvořivému vánočnímu vyrábění pro vaše dítě. Děkujeme.

Pokud budete mít alespoň chvíli času na vánoční tvoření, můžete s dětmi doma vyrobit vánoční ozdobu a zapojit se do vánoční soutěže „O nejkrásnější vánoční ozdobu“. Těmito ozdobami pak nastrojíme stromečky jednotlivých tříd v hlavní chodbě. Prosíme o podepsání výrobku a přinesení do své třídy.

V nejbližší době zajišťujeme uskutečnění logopedické depistáže pro děti, které mají vadu výslovnosti. Jestliže budete mít zájem, aby paní logopedka dítě vyšetřila, nahlaste svůj požadavek učitelkám ve své třídě.

Velmi nás těší, že nám projevujete svou důvěru při výchově a vzdělávání dětí, že nám sdělujete své poznatky a dotazy, nad kterými se zamýšlíme a společně o nich komunikujeme.

Jsme otevřeni všem Vašim námětům na další spolupráci.

 

                                        Za kolektiv mateřské školy

                                                                                   Bc. Dagmar Ullmannová

                                                                                             ředitelka školy

 

 

.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

pozvánka web

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

prázdninový provoz mateřské školy začíná v pondělí 29. 8. 2022.

Ve dnech 29. – 31. 8. 2022 bude otevřeno od 6:00 do 16:30 hod.

Prosíme, pokud jste své dítě nahlásili a nepřijde, nezapomeňte nám zavolat, abychom mohli odhlásit stravu. 

Děkujeme.

HOLA, HOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA UŽ VOLÁ!

Vážení rodiče,

blíží se začátek nového školního roku 2022/2023 a my se těšíme, že se naše mateřská škola stane místem radostného a příjemného setkávání.

Pro nově nastupující děti to bude velký okamžik vstupu do nového světa, kde se osamostatní, získají spoustu nových zkušeností, poznatků a zážitků. Začátek však nebude úplně snadný, neboť se musí odpoutat od rodičů, kteří jsou pro ně tou největší oporou. V mateřské škole tuto roli převezmou paní učitelky připravené dětem nabídnout vstřícné a pohodové prostředí, aby děti cítily pocit jistoty a bezpečí.

Děti, které již mateřskou školu navštěvovaly, se vrátí do známého prostředí, kde mají své kamarády. V některých třídách zůstávají paní učitelky ve stejné sestavě jako v loni, někde z organizačních důvodů došlo ke změnám.

Pro usnadnění orientace v základních informacích Vám zasíláme „ Dopis rodičům“, který je shrnutím Školního řádu, Vnitřního řádu mateřské školy i školní jídelny.

Vše ostatní se dozvíte od třídních učitelek při nástupu do mateřské školy, kdy noví rodiče dostanou k vyplnění formuláře - Evidenční list, Zmocnění k vyzvedávání dítěte, Souhlas se zpracováním poskytnutých dat a Přihlášku ke stravování nebo stávající rodiče v těchto dokumentech odsouhlasí platnost uvedených dat nebo změny aktualizují.

1. září 2022 v suterénu mateřské školy přivítá nově příchozí děti a rodiče paní učitelka, aby je navedla podle seznamu dětí visících na příslušné šatně, do které třídy bude dítě chodit a jakou značku bude mít na přihrádce v šatně, kde si odloží své věci.

Prosíme rodiče nových dětí, aby 1. září zvonili na zvonek „chodba“.

Vážíme si Vaší důvěry, že jste si vybrali právě naši mateřskou školu. Budeme se snažit dělat maximum pro radost a spokojenost Vašich dětí i Vás rodičů.

 

Těšíme na úspěšnou spolupráci!

                                                                        Za kolektiv MŠK

                                                                          Bc. Dagmar Ullmannová

                                                                           Ředitelka MŠ

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

ve středu 29. 6. 2022 od 15:30hod. proběhne informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, které nastoupí do naší mateřské školy od 1. 9. 2022.

Rodiče budou seznámeni se zněním Školního řádu, s Vnitřním řádem školní jídelny - výdejny a pokyny pro komunikaci a spolupráci s rodinou a mateřskou školou v jednotném působení na rozvoj dětí.

Pokud se někteří rodiče nebudou moci dostavit, pak shrnutí obsahu schůzek najdou na webových stránkách v sekci „Dokumenty“ - Dopis pro rodiče, Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny - výdejny.


S pozdravem

Bc. Dagmar Ullmannová

ředitelka