sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

Naši partneři 

 

SPOLEČNOST OSTROJ a.s. JAKO SPONZOR NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Videozáznam z otevření II. etapy rekonstrukce zahrady naší školky firmou Ostroj a. s.

 

Poděkování společnosti Ostroj a.s.

Poděkování

 

PARTNEŘI V PROJEKTU ERASMUS+

- MŠ Hurbanova, Bytča, Slovensko

- MŠ Przedszkola Nr.14 Raciborz, Polsko

 

 

Mobilita programu Erasmus + konaná na Slovensku ve dnech

16. – 20. 3. 2015

Obsahem mobility na Slovensku pro pedagogy všech tří zúčastněných zemí bylo seznamování a rozšiřování znalostí o historii tradic slovenské země o předávání dovedností řemeslných a rukodělných.

Ke splnění tohoto programu přispělo slavnostní přivítáním v mateřské škole Hurbanova v Bytči, kde děti vystoupily v programu „Vítání jara“ s pásmem lidových písní a tanců. Učitelky měly možnost navštívit dobový skanzen a hrad Strečno, zámek v Bojnicích dřevěný pohyblivý betlém a salaš.

Podstatnou částí celého programu bylo rukodělné tvoření. Učitelky se setkávaly s místními lidovými řemeslníky, z jejichž rukou vznikaly tradiční výrobky určené pro užitek i krásu.  Seznamovaly s jejich tvorbou a také se podílely na jejich zhotovování. Na těchto tvůrčích dílničkách si vyzkoušely techniku tkaní obrázků z nití, zdobení perníčků, pletení pomlázek a zdobení kraslic děrováním a voskem, vyškrabováním, tvořily  panenky z kukuřičného šustí, pletly proutěné košíky.

Workshopy v prostorách partnerské mateřské školy pak byly zdrojem nových poznatků, kdy zdejší učitelky předávaly hostujícím učitelkám své zkušenosti a náměty k výrobě drobných dětských prací. Zajímavé způsoby využití různorodých i netradičních materiálů vedly ke vzniku mnoha přitažlivých jarních i velikonočních výrobků.

Pedagogové z české i polské republiky načerpali spoustu nových poznatků, které budou ve svých mateřských školách předávat dětem. Jsou obrovskou inspirací při rukodělných činnostech, jež jsou nedílnou součástí každodenního výchovně vzdělávacího programu a podporují polytechnickou výchovu. Děti jsou velmi tvořivé a srší nadšením, když z jejich vlastního úsilí – vlastní rukodělné práce vzejde, byť je drobná krása, kterou ocení ostatní.

Motem projektu programu Erasmus+ je „ten, kdo sám nemůže/neumí hořet, nezapálí “.

Při mobilitě pořádané partnerskou školou v Bytči se tato slova naplnila – učitelky zahořely pro svou kreativitu.

V naší mateřské škole si děti nejdříve prohlédly fotogalerii, kde viděly lidové řemeslníky při tvorbě a následně si některé výrobky spolu s učitelkami vytvořily. Poznaly, že trpělivost pro pilné ruce přináší velkou odměnu. Tyto práce si mohly vyzkoušet i děti z široké veřejnosti města Opavy, když navštívily v mateřské škole tradiční Jarní tvořivé dílničky.

 

PARTNERSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z POLSKA A SLOVENSKA

Spolupráce naší mateřské školy s partnery pokračuje nebo se právě nově uskutečňuje při realizaci mezinárodního projektu Erasmus+. 

O projektu

Projekt Rukodělné tradice je výsledkem naléhavé potřeby k návratu k tradicím řemeslné a rukodělné výroby a také k jednoduchým činnostem, které by odvedly děti pryč od počítačů a dovolily jim vrátit se k tradicím a zvykům našich předků. Rukodělná výroba výborně svědčí dětem, které v dnešní době žijí hlavně ve městech a které postrádají přirozené prostředí pro rozvoj pracovních činností.  

S ohledem k problémům s organizací setkávání dětí tak malých jsme přišli s rozhodnutím připravit tento projekt pro učitele, kteří jim poskytnou adekvátní vedení a rady – „ten, kdo sám nemůže/neumí hořet, nezapálí.“

Naším cílem je připravit 6 pětidenních setkání učitelů, kteří budou srovnávat tradice a zvyky během rozličných ročních období, prázdnin a svátečních dnů. Učitelé si tradice a zvyky vzájemně názorně předvedou a vysvětlí, stejně jako naučí ostatní techniky, aby i oni byli schopni tyto použít ve všech partnerských školách. Během těchto setkání si všichni osvojí různé kreativní techniky a dovednosti aby byli schopni tyto nejen předvést, ale i dále naučit děti, se kterými budou potom pracovat ve svých zemích. Různé trendy a postupy (z různých zemí) se zajisté projeví během práce s dětmi. Učitelé z hostitelské země připraví pracovní listy pro své kolegy ze zahraničí. Tyto listy budou obsahovat detailní popis celé práce, užitečné tipy a triky – doplněné instruktážními obrázky. Po ukončení těchto mezinárodních setkání se budou uskutečňovat kreativní workshopy ve školkách s dětmi, jejich rodiči a veřejností, kde budou mít všichni šanci vidět, jak jsou různé věci prováděny v partnerských zemích – pracovní listy budou doplněny o tipy a triky.

Srovnání a získání nových zkušeností ze zahraničí, zjištění jak školní systémy, tradice a zvyky fungují v jiných zemích – tyto náležitosti samy o sobě by měly být silnou motivací pro uskutečnění tohoto projektu. Jazykem projektu by měla být angličtina, nicméně je jasné, že budou používány partnerské jazyky – čeština, slovenština a polština.

Více informaci o projektu a našich partnerech naleznete na stránce: www.mskprojekty.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapojení do programu eTwinning – Partnerství škol v Evropě

Na základě zkušeností z realizace projektu EU Phare CBC byla naše mateřská škola oslovena a pozvána k účasti v projektu programu eTwinning. Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol v Evropě. Program podporuje společné projekty dětí a učitelů na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. V rámci získání informací o programu se zástupci mateřské školy zúčastnili odborných seminářů, a to v březnu 2006 v Ostravě semináře na téma „Evropský vzdělávací program Sokrates“. V květnu 2006 jsme v Pardubicích byli účastníky semináře „Využití grantů a projektu na MŠ, ZŠ a SŠ“. Tamtéž jsme prezentovali zkušenosti z přípravy a realizace projektu programu EU Phare CBC na 2. národní konferenci eTwinning.

V současné době je naše mateřská škola zaregistrována do databáze evropských škol.

Ke spolupráci jsme si vybrali mateřskou školu z Polska a Slovenska.


Nově přibyla i partnerská školka ze Shumenu v Bulharsku: Nr 25 Bratya Grimm Kindergarten, se kterou jsme se zapojili do projektu "COMENIUS". V ramci tohoto projektu jsou našimi dalšími partnery další školky z Řecka, Polska a Portugalska.

Nr 25 Bratya Grimm Kindergarten-certificateNr 25 Bratya Grimm Kindergarten-certifikat