sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

Dokumenty

Zde jsou ke stažení dokumenty související s provozem školky a dalšími činnostmi, do kterých je školka zapojena. 

 

Odkaz na videoprohlídku mateřské školy:

 

Dopis rodičům pro snadnější vstup do MŠ:

 

Adaptace v MŠ:

 

Povinné předškolní vzdělávání:

 

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2023/2024

Odklad školní docházky

 

Školní vzdělávací program:

  • ŠVP je k nahlédnutí v mateřské škole

 

Provozní řád:

 

Školní řád:

  

Povinné předškolní vzdělávání:

 

Směrnice k výši úplaty za předškolní vzdělávání

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny stravy MŠ

 

Výroční zpráva:

 

Návštěvní řád školní zahrady:

 

Provozní řád školní zahrady:

 

Provozní doba školní zahrady:

 

Prázdninový provoz v mateřských školách:

 

Ochrana osobních údajů:

 

 

 

 

 

Ukázky prací dětí