sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

podle pokynů našeho zřizovatele MMO by se měla v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření mateřská škola znovu otevřít od 25. 5. 2020.

Provoz mateřských škol bude vycházet z manuálu vydaného MŠMT. Jedná se o soubor hygienických a provozních podmínek (viz dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 ).

Do mateřské školy mohou docházet všechny děti kromě těch, které patří do rizikových skupin (viz dokument Čestné prohlášení). Čestné prohlášení budou podepisovat všichni zákonní zástupci, kteří přihlásí své dítě k docházce do mateřské školy.

Bližší informace specifické pro provoz naší mateřské školy, sdělíme před znovuotevřením.

Přejeme Vám mnoho zdraví a těšíme se na společné setkání opět v mateřské škole!