sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

NÁVŠTĚVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Naši nejstarší předškoláci se pravidelně seznamují s prostředím základní školy, kde získávají povědomí o tom, jaké poznatky a dovednosti se ve škole naučí. Některé z nich si mohou vyzkoušet v ZŠ Otická. Velkým zážitkem je sedět v lavici a řešit početní úkoly na interaktivní tabuli nebo procvičování grafomotoriky, ale také setkat se se staršími kamarády, které děti znají z mateřské školy.