sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

opona

Naše škola

Mateřská škola křesťanská leží v centru Statutárního města Opavy, v atriu činžovních domů, oddělena z jižní strany školní zahradou se vzrostlou zelení. MŠ byla zřízena 1. září 1992 z iniciativy členů Unie křesťanských pedagogů a za podpory České školní inspekce a Odboru školství SMO. Od 1. července 1996 přešla do právní subjektivity a stala se jednou z největších opavských mateřských škol co do počtu dětí i aktivit.

Přestože máme v názvu „křesťanská“ mateřská škola, nejedná se o zařízení církevní, zřizovatelem je Statutární město Opava. Proto je i pro naši mateřskou školu - jako pro všechny ostatní MŠ - závazný pouze výchovně vzdělávací program pro děti předškolního věku. Témata církevního roku a zaměření na výchovu křesťanskou zařazujeme nad rámec našich povinností do výchovně vzdělávacích aktivit jako nabídku nadstandardní.

Od počátku vstupu do právní subjektivity, v rámci specializace na křesťanskou výchovu, se snažíme názorně vyjádřit podstatu a průběh dvou hlavních církevních období, tj. vánoční a velikonoční doby. Již od roku 1993 každoročně pořádáme akce k oslavě těchto významných církevních svátků, vrcholících vánoční a velikonoční výstavou, v posledních letech i tvořivými dílnami pro děti a veřejnost.

Do další výchovně vzdělávací činnosti zahrnujeme seznamování dětí již od útlého věku s tradicemi, historickými památkami, odkazem našich předků, a to vše formou blízkou dětskému chápání, tedy oslavou tradičních svátků, ať už světských či církevních. Tyto aktivity jsou rozšířeny o mezinárodní spolupráci s našimi malými polskými partnery z Przedszkola Nr.14 Raciborz. Na dálku jsme zapojeni do projektu s MŠ v Bulharsku.

Mateřská škola křesťanská v Opavě má celkovou kapacitu 100 dětí, které jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených oddělení. V rámci provozní doby se o děti stará 8 pedagogů a 4 správní zaměstnanci.

V průběhu měsíců duben až listopad je každodenně pro veřejnost s dětmi do 10 let zpřístupněna školní zahrada s veškerým vybavením. Provozní doba zahrady se liší podle měsíce v roce, je vždy vyvěšena v informační skříňce u vchodu na školní zahradu. Umožňuje pobyt v pracovní dny od 16:00 do 19:00 – 20 hodin, o sobotách a nedělích od 13:00 do 19:00 – 20 hodin, v měsíci září v pracovní dny od 16:00 do 18:00, o sobotách a nedělích od 13:00 do 18:00 hodin.

Díky sponzorskému daru firmy Ostroj a.s. se školní hřiště stalo od 4. září 2013 atraktivnější, přibyly na něm krásné nové průlezky a herní prvky z akátového dřeva, zpevněné asfaltové plochy dostaly nový tartanový povrch. Velice si daru vážíme a máme z krásné zahrady radost.

Odkaz na virtuální prohlídku mateřské školy: http://www.studiozen.cz/virtual16/index.html

 

prir 27 prer 41