sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

Vážení rodiče,

po náročném úsilí se podařila odstranit závada kotle ohřevného zařízení a mateřská škola se opět vytápí.

Zítra tj. v pátek 27. 11. 2020 bude opět mateřská škola v provozu.

Stravu dětem v jídelně nahlásíme dle Vašich požadavků.

Vánoční fotografování proběhne od 9:00hod. Máte-li zájem ještě své dítě dodatečně nahlásit na focení, můžete tak učinit ještě i zítra.

Ještě jednou Vám všem chceme poděkovat za velkou míru pochopení a vstřícnosti při společném zvládnutí této nenadálé situace.

Těšíme se, že k nám zítra s dětmi přijdete do vánočně vyzdobené školičky, kterou i přes chladné prostředí v mš připravily paní učitelky. Chceme ji dále v adventním čase společně s dětmi dotvářet a budeme rádi i za spolupráci s Vámi. O všech chystaných aktivitách, které je možné uskutečňovat v rámci mimořádných opatření Vás budeme informovat.

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

čas prázdnin pomalu končí a my se 1. září setkáme v mateřské škole, abychom zahájili prvními krůčky vstup do nového školního roku 2020/2021. Předešlý školní rok byl poněkud zvláštní díky opatřením epidemie nemocnění COVID - 19. Dva a půl měsíce a s některými i více jsme byli odloučeni od běžného setkávání v mateřské škole. V době uzavření mateřské školy byly dětem zasílány k plnění pracovní listy a náměty ke vzdělávacím činnostem a hrám. Přes časovou překážku se nám řadu plánovaných akcí podařilo uskutečnit - tvoření podzimníčků, pouštění draků, divadelní představení, vánoční dílničky a besídky, návštěvy dopravního hřiště, masopustní průvod, zapojení dětí do výtvarných soutěží, zapojení do sportovního projektu Sokola, oslavy MDD i slavnostní rozloučení s předškoláky a mnoho jiných včetně námětových projektových dnů v jednotlivých třídách a výjezdů do přírody. Všichni víme, že to nemohlo nahradit radostné chvíle prožité s paní učitelkami a kamarády v mateřské škole. Nyní nás čeká nový start, který bohužel nebude v úplně běžném režimu, neboť mimořádná opatření jsou tu stále. Budeme se snažit maximálně dodržovat patřičná preventivní opatření vycházející z pokynů Manuálu provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, jehož doporučení budeme aplikovat do organizace předávání a vyzvedávání dětí, omezení pohybu doprovázejících osob v budově, rozestupech, případně užívání roušky. Dodržování patřičných pravidel je závislé také na aktuální situaci stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor, která jsou uložená místně příslušnou KHS, případně MZd.

Těmito informacemi Vám chceme přiblížit, co nás v mateřské škole čeká:

 • Děti budou ve svých třídách v plném počtu
 • Snad se situace bude vyvíjet pozitivně a najdeme možnosti jak si užívat pobyt v mateřské škole co nejplnohodnotněji jak  ve výchovně vzdělávacích činnostech, tak ve schůdnosti setkávání se učitelek s rodiči k předávání informací o dětech, se kterými si můžete domluvit individuální schůzku k projednání Vašich dotazů.
 • Prozatím se rozhoduje o možnostech       uskutečňování zájmových kroužků a dalších aktivit jak v mateřské škole tak mimo ni, na které jsme byli zvyklí. Jejich nabídku i režim průběhu se včas dozvíte.
 • Prosíme Vás o trpělivost při předávání a vyzvedávání dětí, které bude z důvodu omezeného pobytu zákonných zástupců nebo doprovázejících osob uvnitř budovy časově náročnější jako před prázdninami.
 • Paní učitelky budou ověřovat aktuálnost kontaktů - adresy, telefonní čísla a e -maily. Nezapomeňte si založit příkaz k úhradě ve školní jídelně Šrámkova. Školné se bude vybírat jako obvykle v hotovosti 15. dne v měsíci.
 • Rodiče nejstarších dětí, které do 31. 8. 2020 dovrší 5let, dostanou pokyny ohledně povinného předškolního vzdělávání.
 • Jestliže má dítě kašel nebo rýmu z důvodu chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, musí rodič přinést potvrzení lékaře o prokázání, že dítě netrpí infekční nemocí. Je v kompetenci školy zamezit dítěti v docházce do mateřské školy. Zjistí-li učitelky u dítěte příznaky výskytu nákazy COVID - 19, je dítě izolováno od kolektivu, o této skutečnosti je neprodleně informován zákonný zástupce, který je povinen bezodkladně své dítě vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Chtěli bychom požádat o přinesení hygienických potřeb: balení toaletního papíru, bal. jednorázových kapesníků, vlhčených ubrousků, tekutého mýdla a bal. bílých papírových ubrousků na prostírání k jídlu.
 • Rodiče nově nastupujících dětí mají možnost individuálních schůzek dne 25. 8. 2020 v době od 8:00 do 16:00hod., kdy dostanou výše uvedené informace (viz. dopis pro rodiče), mohou se informovat na další potřebné dotazy. Není bezpodmínečně nutné na tyto schůzky přijít, vše se dozvíte po příchodu do mateřské školy, kdy dostanete k vyplnění dokumenty.
 • Chceme Vás požádat o seznámení se se Školním řádem a Vnitřním řádem školní jídelny, který na webových stránkách (Dokumenty) nebo v mateřské škole v bloku u ředitelny.
 • Pročtěte si Dopis rodičům (Dokumenty), který je shrnutím důležitých informací Školního řádu.

O všech dalších informacích budete průběžně informovaní.

Pevně věříme, že naše plány a očekávání školního roku 2020/2021 se budou naplňovat v ničím nerušené pohodě, porozumění a radosti z každého dne. Jsme rádi, že jste přihlásili své dítě právě do naší mateřské školy. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou se budeme snažit naplňovat. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

 

Za kolektiv Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - přísp. org.

Bc. Dagmar Ullmannová

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 25. 5. 2020

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

podle pokynů našeho zřizovatele MMO by se měla v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření mateřská škola znovu otevřít od 25. 5. 2020.

Provoz mateřských škol bude vycházet z manuálu vydaného MŠMT. Jedná se o soubor hygienických a provozních podmínek (viz dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 ).

Do mateřské školy mohou docházet všechny děti kromě těch, které patří do rizikových skupin (viz dokument Čestné prohlášení). Čestné prohlášení budou podepisovat všichni zákonní zástupci, kteří přihlásí své dítě k docházce do mateřské školy.

Bližší informace specifické pro provoz naší mateřské školy, sdělíme před znovuotevřením.

Přejeme Vám mnoho zdraví a těšíme se na společné setkání opět v mateřské škole!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

přihlášky do náhradních mateřských škol k prázdninovému provozu budou ke stažení na našich stránkách                od 11. 5. 2020. S přihláškou již nemusíte k lékaři pro potvrzení.

Přihlášky k prázdninovému provozu v Mateřské škole křesťanské jsou přijímány pouze osobním předáním v MŠ dne 13. května 2020 v době od 8. do 12.00 hodin. 

Rodiče ihned obdrží doklad o přijetí k prázdninovému provozu v naší MŠ s razítkem a podpisem ředitelky školy.

V jiných mateřských školách pak budou přijímány od 13. 5. 2020. Dříve nebudou tyto přihlášky v žádné mateřské škole přijímány. Prosíme, dodržujte termín odevzdání přihlášky k prázdninovému provozu.

termíny prázdninového provozu mateřských škol

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

INFORMACE K PLACENÍ ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče,

v době uzavření mateřské školy z důvodu epidemie šíření koronaviru se za měsíc březen bude platit jeho poměrná část, což činí 250 Kč. Po dobu zavření mateřské školy nebude školné vybíráno. Úhrada proběhne až po otevření MŠ.

O otevření mateřské školy rozhodne náš zřizovatel SMO, o termínu znovuotevření budete informováni prostřednictvím našich webových stránek a také emailu.

Přejeme Vám pevné zdraví!

ZÁPIS DO MŠ - STANOVENÍ PODMÍNEK K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

INFORMACE K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

S účinností od 16. 3. 2020 je provoz PPP Opava, Hlučín a Vítkov z rozhodnutí zřizovatele do odvolání uzavřen.

 

Po rozhovoru  s ředitelem PPP  Mgr. Ivo Schvanem:

- rodič  u zápisu do ZŠ napíše do e-mail:  Budu žádat u dítěte odklad (ZŠ musí mít přibližný přehled, kolik dětí jim nastoupí)

- PPP snad otevřou v polovině května

- na stránkách PPP se rodič dozví, kdy bude otevřeno, poté se s PPP spojí a domluví schůzku na vyšetření:

 https://www.ppp.opava.cz

  - 30ti denní lhůta od zápisu se nebude uplatňovat, všechny děti stihne PPP do 30. 6. 2020 vyšetřit.

Tel. kontakty v případě potřeby:

 

730 855 223 – soc. pracovnice  Opava

730 855 224 – odloučené pracoviště Hlučín

730 855 225 – odloučené pracoviště Vítkov

733 164 833 – ředitel PPP Mgr. Ivo Schvan

Publikováno 24. 3. 2020

Milí rodiče,

srdečně Vás zdravíme z mateřské školy křesťanské. Současná doba je nepříznivá pro to, abychom se pravidelně setkávali v naší mateřské škole. Je nám po Vás i po dětech smutno! :)

Paní učitelky nachystaly pro vaše děti náměty k rozvíjení vědomostí a dovedností – Sedmikráskova školička, které vám budeme v týdenních intervalech rozesílat na vaše
e-maily. Provázet je bude skřítek Sedmikrásek, kterého si děti mohou vybarvit i vyrobit (viz. soubor Sedmikrásek). Postavičku Sedmikráska nám pak přineste do školky, uděláme si z nich výstavku. Pracovní listy si můžete vytisknout, ale můžete pracovat také přímo prstem na obrazovce počítače. Fantazii se meze nekladou, děti mohou k danému tématu kreslit, stříhat a lepit či vytvářet vlastní obrázky, leporela, pexesa apod. Tyto aktivity mohou plnit všechny děti podle svých možností. Zvláště je však tato nabídka určena pro předškolní děti, které se připravují k zápisu do ZŠ. Jakmile se situace uklidní a děti se vrátí zpět do školky, můžete nám přinést vyhotovené pracovní listy k prohlédnutí – „Každá snaha bude po zásluze oceněna“. Rodičům dětí, které po prázdninách nastoupí do 1. třídy, dáváme možnost vyzvednout si pracovní sešity přímo ve školce, a to ve dnech 26., 27., 30., 31. března od 8.00 do 12.00 hodin.

Prožívejte s dětmi dny ve zdraví.